گزارش رئیس انجمن از جلسه مجمع عمومی و مجمع فوق‌العاده شوراء انجمن‌های علمی

کارگاه ها و دوره های آموزشی

با نام خدا

اعضاء محترم انجمن، سلام

به دعوت آقای دکتر اژه ای، رئیس هیئت مدیره شورای انجمن های علمی، جلسه مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده این شورا در تاریخ ۱۴/۵/۱۳۸۶ تشکیل شد. شورای انجمن های علمی طبق ماده ۵ اساسنامه عهده دار وظائف مهمی به شرح زیر می باشد.

وظایف و فعالیت‌ها

۱٫ جمع‌آوری و بررسی پیشنهادهای انجمن‌های عضو برای کمک به امر سیاستگذاری در زمینه‌های توسعه علوم، تحقیقات و فناوری

۲٫ کمک به برقراری و تسهیل ارتباط انجمن‌های علمی با مراکز آموزشی، پژوهشی، صنعتی و اجرائی.

۳٫ کمک به آشنایی انجمن‌های عضو با مباحث جدید علمی

۴٫ تبادل اطلاعات و تجارب میان انجمن‌ها به منظور توسعه فعالیت‌های آنها و ایجاد وحدت رویه.

۵٫ برگزار کردن گردهمایی‌های علمی در سطوح ملی، منطقه‌ای، بین‌المللی و یا همکاری در برگزاری آنها.

۶٫ تقدی، تجلیل، و اعطای جوایز در مناسبت‌های خاص.

۷٫ تلاش برای تأمین اعتبار و منابع مالی و امکانات مورد نیاز شورا.

۸٫ عرضه خدمات و ارائه راهکارهای لازم در حکمیت‌های علمی.

۹٫ پی‌گیری و اخذ کمکهای رفاهی و تسهیلات و امتیازات علمی برای انجمن‌ها.

۱۰٫ تشکیل مرجع حل اختلاف میان انجمن‌ها.

۱۰٫ برقرار کردن رقابت سالم بین انجمن‌های علمی.

۱۱٫ برقرار کردن رقابت سالم بین انجمن‌های علمی.

۱۲٫ هر نوع فعالیت دیگری که در چارچوب این اسانامه برای نیل به اهداف شورا لازم تشخیص داده شود.

به نظر می‌رسد شوراء به دلایل مختلف در انجام وظائف محوله از توفیق برخوردار نبوده است، این درحالی است که با عنایت، اهتمام و احساس مسئولیت بیشتر اعضاء محترم مجمع و خصوصاً نمایندگان آن ها، یعنی اعضاء هیئت مدیره و با توجه به انگیزه و علاقه وافری که در اکثر انجمن‌ها عضو پیوسته به چشم می خورد، می توان گام های موثر و ماندگاری در جهت تثبیت جایگاه انجمن های علمی و کمک به توسعه کمی و کیفی آن ها در این مقطع حساس از توسعه علمی کشور برداشت.

در این جلسه پس از ارائه گزارش عملکرد یک سال گذشته شورا توسط رئیس محترم هیئت مدیره ( پیوست) ، گزارش عملکرد مالی نیز توسط آقای دکتر پرتوی، بازرس شورا، ارائه شد و گزارش اخیر که به "تراز نامه مالی" مشهور است مورد تصویب مجمع عمومی عادی قرار گرفت.

در مجمع فوق‌العاده نیز پیشنهادهائی برای تغییر برخی بند های اساسنامه مطرح شد که هیچ کدام نتوانست ۳/۲ آراء شرکت کنندگان را کسب کند و لذا به تصویب نرسید.

 از نکات مهم و قابل ذکر این نشست بحث هائی بود که به دنبال مجمع عمومی عادی و فوق العاده در گرفت که در این بخش آقای مهندس فصیحی، دبیر کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم نیز مشارکت داشتند. طبق گزارش ایشان کمیسیون فرهنگی دولت اخیرا دو مصوبه امید بخش درباره انجمن های علمی داشته است که باید در هیئت وزیران مطرح و پس از ثصویب به مورد اجرا گذاشته شود. یکی درباره اختصاص ردیف اعتباری مستقل به انجمن ها در بودجه سال ۱۳۸۷ و دیگری اختصاص فضای کاری به انجمن های علمی با استفاده از ساختمان های متعلق به شرکت های دولتی که به خارج از تهران انتقال یافته اند. هر دو این مصوبات در صورت اجرائی شدن قادرند پاره ای از مشکلات فراگیر و مزمن انجمن های علمی کشور را مرتفع سازند.

همچنین در این جلسه کارگروهی از میان روسای انجمن های شرکت کننده برگزیده شدند تا با بررسی پیشنهادهای واصله از انجمن های علمی، طرح جامع توسعه انجمن‌های علمی را تهیه و از طریق وزارت علوم به هیئت وزیران تسلیم نمایند.

با آرزوی توفیق روزافزون برای یکایک شما

محمود مهرمحمدی،