چهارمین نشست علمی ماهانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران در سال ۸۶

کارگاه ها و دوره های آموزشی

چهارمین نشست علمی ماهانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران برای دومین بار و به منظور بهبود و توسعه کیفیت این نشست ها به صورت میزگرد تخصصی با حضور کارشناسان و متخصصان برنامه ریزی درسی تحت عنوان "برنامه درسی زبان فارسی با تأکید بر مهارت خواندن" در تاریخ ۳۱/۵/۸۶ برگزار شد. در این نشست آقایان دکتر بهمن زندی، دکتر حسین قاسم پور، دکتر شهین نعمت زاده و دکتر اکبری به ایراد سخنرانی پرداختند.
ابتدا دکتر قاسم پور به عنوان ریاست میزگرد ضمن عرض خیرمقدم خدمت حضار به ارائه گزارشی از چگونگی شکل گیری، تأسیس و فعالیت‌های گروه مطالعاتی برنامه درسی زبان فارسی پرداختند و چنین عنوان نمودند که برنامه درسی زبان فارسی شامل دو دوره بوده است؛ دوره اول به سال ۱۳۴۸ باز می گردد و زمانی است که برای اولین بار دوره راهنمایی تأسیس و برنامه درسی زبان فارسی هم برای این دوره تدوین شد ولی شباهتی به برنامه درسی حال حاضر نبود. دوره دوم مربوط به سال ۱۳۷۴ می‌شود که در زمینه برنامه درسی زبان فارسی طرح جدید ارائه شد که شکل تکمیل شده و امروزین در سال ۱۳۷۸ تدوین گردید.
در ادامه دکتر شهین نعمت زاده چنین افزودند که برنامه درسی زبان فارسی برنامه خوبی است چون اولاً به مهارت‌های چهارگانه زبانی و دوماً به ساحت‌های مختلف مهارت‌ها نیز پرداخته است، اما در حال حاضر ضعف ناشی از نبود استانداردهای کمی و کیفی برای ارزیابی مهاره‌احساس می‌شود.
دکتر بهمن زندی نیز عنوان نمودند که برنامه درسی تدوین شده به طور کامل به اجرا درنیامده و از کمیّت و کیفیت اجرای آن نیز اطلاع دقیق در دست نیست و با این وضع برنامه درسی کسب شده‌ای هم فعلاً وجود ندارد که بتوان به ارزیابی آن پرداخت. در حال حاضر فقط می‌توان از برنامه درسی تدوین شده بحث نمود که با توجه به تحقیقات انجام گرفته معلوم شده است که اکثر معلمان از توانایی‌های لازم برای اجرای برنامه برخوردار نیستند.
دکتر اکبری به طور خلاصه به شرح تاریخچه برنامه درسی زبان فارسی پرداختند و چنین بیان نمودند که تا پیش از این رویکرد اصلی در برنامه‌ریزی به سوی الفبا آموزی بوده است نه زبان آموزی، این باعث شده است که امروزه تلقی اکثریت افراد از زبان‌آموزی همان الفبا آموزی باشد و به همین دلیل در اجرای برنامه درسی تدوین شده دچار مشکل هستیم.
در ادامه اعضاء میزگرد به شرح و بسط مباحث مربوط به مهارت خواندن در زمینه‌هایی مانند هدف از آموزش مهارت خواندن، رویکردهای مختلف به خواندن، خواندن به عنوان یک مهارت سطح بالای شناختی، انواع خواندن، تعاریف موجود درباره خواندن و … پرداخته شد.
در آخر نیز جلسه به صورت بحث و گفتگو درباره مسائل مطروحه با مشارکت حضار برگزار کردید.

 گالری عکس…