صورتجلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران در مهرماه۱۳۸۶

کارگاه ها و دوره های آموزشی

حاضرین: دکتر محمود مهرمحمدی، دکتر نادر سلسبیلی، دکتر حسن شعبانی، دکتر محمد عطاران، دکترنعمت‌اله موسی پور، دکترعزیزالله تاجیک اسماعیلی، دکترمجید علی عسگری، دکتر محمدعلی میرزابیگی، دکتر پروین صمدی، دکترمحبوبه عارفی، دکتر زهرا گویا
مدعوین:دکتر عصاره، دکتر جوادی پور،  دکترسیدکاظم اکرمی، دکتر محمدرضا نوروز زاده ،دکتر رضوان حکیم زاده
غائبین جلسه : دکترکوروش فتحی‌واجارگاه، جواد یزدانی
تاریخ جلسه: ۲۳/۷/۱۳۸۶
ساعت جلسه: ۱۷ الی ۱۹
• پیش از دستور:
ابتدا دکترمهرمحمدی ضمن تبریک به اعضای جدید هیئت مدیره گزارشی از فعالیت های انجمن و روندکاری همایش هشتم ارائه دادند .
• دستور جلسه :
۱٫ تبدیل خبرنامه الکترونیکی به مجله علمی – ترویجی
۲٫ طرح اعطای جوایز علمی ( دکتر موسی پور – دکتر فتحی )
۳٫ طرح برگزاری نشستهای علمی – ماهانه
۴٫ طرح ارزشیابی عملکرد کمیسیون ها ( دکتر شعبانی )
۵٫ آیین نامه مالی انجمن( دکتر تاجیک اسماعیلی )
• خلاصه مذاکرات و مصوبات
۱- بند ۵ دستور جلسه آئین نامه مالی انجمن به علت عدم ارسال آئین نامه به دبیرخانه در موعد مقرر، حذف شد.
۲- با توجه به دستور جلسه شماره ۱، تبدیل خبرنامه الکترونیکی به مجله علمی – ترویجی، به این دلیل که پیشنهاد دکتر موسی پور بود دکترمهرمحمدی از دکترموسی پورخواستند توضیحاتی را در این موردارائه دهند. دکتر موسی پور در مورد ضرورت جایگزینی مجله علمی – ترویجی با خبرنامه الکترونیکی گفتند : ۱- انتشار دانش تولید شده و ترویج آن حائز اهمیت است و کار کمی در این مورد صورت گرفته است به جای نشریات کاغذی پر هزینه می توان به شکل الکترونیکی تولید کرد.۲- بعضی از مقالات که به دبیر خانه ارسال می شود به لحاظ متدولوژی امکان چاپ درفصلنامه ندارد  3- نشریه ما در مرکز قابل دسترس است  به دلیلی دسترسی بیشتر  فرصت آموختن، فرصت نقدو بررسی برای کسانیکه تازه شروع به کار کرده اند ،برای نویسندگان فراهم می شود. اعضای هیئت تحریریه می تواند همان اعضای هیئت تحریریه مجله باشند. پس از بحث و بررسی توسط اعضای هیئت مدیره  تصمیم بر آن شد که انتشار خبر نامه الکترونیکی متوقف شود و برای چاپ مجله الکترونیکی طرح اولیه توسط کمیسیون نشر علمی تهیه و به هیئت مدیره ارائه شود.
۳- دستور جلسه شماره ۲، طرح اعطای جوایزعلمی که توسط دکتر موسی پور و دکتر فتحی  پیشنهاد شده بود در جلسه مطرح و اعضای هیئت مدیره نظراتشان را ارائه دادند. در نهایت جمع بندی بدین شکل صورت گرفت : این کار اگر در مقیاس محدود تری مطرح می شد واکنش منفی را برنمی‌انگیخت. لذا  به صورت گزینشی اولویتهائی را که جمع تشخیص میدهد و  بار اجرایی سنگینی هم ندارد،انجام شود. ۳ محور از ۱۰ محور پذیرفته شد :۱- برترین کتاب، در این مورد قرار شد آئین نامه آن توسط کمیسیون نشر علمی تهیه شود. ۲-برترین پایان نامه  و رساله ۳- برترین پژوهش دراین مورد قرار شد آئین نامه آن توسط کمیسیون پژوهش تهیه شود.
۴- به پیشنهاد دکتر نوروززاده قرار شد از نفرات برتر پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد برنامه درسی  ازطریق ارسال نامه‌ای توسط رئیس انجمن مطالعات برنامه درسی ایران تقدیر به عمل آید .
۵- طرح برگزاری نشست های علمی – ماهانه انجمن: خانم دکتر صمدی گزارشی از آن ارائه دادند با توجه به نظرات اعضای کمیسیون قرار شد مجددا در کمیسیون آموزش طرح و بازنگری شود و ظرف دو ماه آینده در هیئت مدیره ارائه شود. اصلاحات پیشنهادی اعضای هیئت مدیره :۱- به همان اندازه که در مورد اهداف توضیح داده شده در قسمت "انتخاب موضوع "هم توضیح داده شود.۲- انواع برنامه ها به اشکال مختلف مطرح شود ( میزگرد تخصصی، میزگرد نقد کتاب، سخنرانی علمی، میزگرد نقد پژوهشی، گزارش فرصت مطالعاتی و..).۳- به شکل یک ماده یا تبصره مشخص شود که سیگ ها در اولویت سخنرانی هستند.۴- از واحد های استانی جهت سخنرانی دعوت به عمل آید.۵-.همچنین این که کلیات برنامه سالانه انجمن مطالعات برنامه درسی تا قبل از اسفند سال قبل در هیئت مدیره مطرح و تصویب شود.۶-اجرای ارزشیابی با کمیسیون آموزش است و گزارش مکتوب حداکثر تا یک صفحه  و تا ۲۴ ساعت روی سایت قرار بگیرد.