هفتمین نشست علمی ماهانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران در سال ۱۳۸۶

کارگاه ها و دوره های آموزشی

هفتمین نشست علمی ماهانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران :ارزیابی پژوهش موردی پروژه آموزش جهانی توسط یونیسف در ایران بین سالهای ۲۰۰۰-۲۰۰۳ میلادی
سخنران: دکتر مهدی مهدوی‌نیا
اعضاء میزگرد:
– دکتر علیرضا کیامنش، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت معلم(
مدیریت میزگرد)
-دکتر رضوان حکیم‌زاده، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران 

تاریخ و زمان برگزاری: ۳۰/۸/۸۶ ساعت ۱۰ الی ۱۲
محل برگزاری: خیابان کریم خان زند، خیابان ایرانشهر شمالی، سازمان پژوهش و برنامه ریزی، طبقه هشتم، سالن اجتماعات

چکیده سخنرانی…