همایش یک روزه دانشجویی

کارگاه ها و دوره های آموزشی

به اطلاع کلیه اعضاء محترم انجمن مطالعات برنامه درسی ایران می‌رساند، گروه علوم تربیتی دانشگاه مازندران با همکاری انجمن مطالعات برنامه درسی شعبه مازندران همایش یک روزه دانشجویی تحت عنوان "حذف کنکور و چالش‌های فرارو" در دانشکده علوم انسانی دانشگاه مازندران برگزار می‌کند.
زمان: سه شنبه ۱۳ آذر ماه ۱۳۸۶ ساعت ۹ الی ۱۲
مکان: دانشگاه مازندران- دانشکده علوم انسانی، سالن آمفی تأتر

سخنران مدعو:
دکتر زهرا گویا- عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی