هفتمین همایش زبانشناسی

کارگاه ها و دوره های آموزشی

هفتمین همایش  زبان‌شناسی ایران  با مشارکت دانشگاه علامه طباطبایی، انجمن زبان‌شناسی ایران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سازمان مطالعه وتدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی و فرهنگستان زبان و ادب فارسی در روزهای سه شنبه و چهارشنبه بیستم و بیست‌ویکم آذرماه ۱۳۸۶ در دانشکده ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار خواهد شد. در این همایش جمعی از استادان و صاحب‌نظران گروه برنامه درسی زبان فارسی انجمن مطالعات برنامه درسی حضور دارند.

اطلاعات بیشتر