انتشار فصلنامه شماره ۳ انشاء و نویسندگی

کارگاه ها و دوره های آموزشی

مشخصات: 
فصلنامه آموزشی و پژوهشی، خبری، اطلاع‌رسانی، تحلیلی

مدیرمسوول و سردبیر: سیدحسین محمدی حسینی‌نژاد

مدیر اجرایی مجله و سردبیر آسمون ریسمون: پریسا برازنده

ویراستار: محمد حسینی

سال اول ۱۳۸۸/ شماره ۳/ ۳۰۰۰ تومان

در این شماره می‌خوانید:

نوشتن تاریخی کردن خود است/ گفتگو با دکتر حسن عشایری

تصمیم گرفتم نویسنده بشوم/ گفتگو با سپیده شاملو

نگارش در دبیرستان/ گفتگو با دکتر حسن ذوالفقاری

یادگیری از طریق نوشتن/ میرزاییی

آسیب شناسی مقالات علمی/ دکتر حسین علیان عطاآبادی

یک روز یکشنبه شگفت انگیز/ گابریل گارسیا مارکز/ بهمن فرزانه

فرم و ساختار در اثر هنری/ حافظ موسوی

نثر جمیل سعدی/ خیمه دوز

ادبیات درمانی / محلوجی زاده

و شعرهایی از شعرهایی از شمس لنگرودی، احمد پوری، گروس عبدالملکیان، سارا اردهالی و شهاب مقربین …

تلفن ۶۶۴۲۷۰۵۳

صندوق پستی ۷۸۶۱/۱۴۱۵۵

پست الکترونیک: ensha@neveshtan.ir

آدرس سایت: http://www.neveshtan.ir/

نشانی: تهران، خیابان کارگر شمالی، بین فرصت و نصرت، کوچه بهروزی، پلاک ۱، واحد ۲