نهمین نشست علمی ماهانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران در سال ۱۳۸۶

کارگاه ها و دوره های آموزشی

عنوان سخنرانی:
نقش معلم در برنامه درسی آموزش فلسفه به کودکان

سخنران: سعید ناجی- مسئول گروه فلسفه برای کودکان و نوجوانان در پژوهشگاه علوم انسانی
اعضاء میزگرد: دکتر یحیی قائدی (عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت معلم ) خانم دکتر رشتچی (عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی)، دکتر مرعشی (عضو هیئت علمی دانشگاه اهواز)
تاریخ و زمان برگزاری: چهارشنبه ۲۶/۱۰/۸۶ساعت ۱۰ الی ۱۲

چکیده:
نقش معلم در برنامه فبک (فلسفه برای کودکان) با نقش معلمان در آموزش و پرورش رایج تفاوتهای بسیاری دارد به طوری که شاید معلم فبک را نتوان معلم از همان نوع رایجش دانست. معلم در چنین برنامه‌ای به جای اینکه به انتقال اطلاعات از ذهن خود و کتابها به ذهن کودکان بپردازد بیشتر مهارت‌های تحقیق و کندوکاو و روش‌های حل مسائل مختلف را به آنها یاد می‌دهد. او به جای اینکه حافظه کودکان را با کشفیات و آخرین نتایج علوم در سطح وسیع پرکند آنها را وا می‌دارد که قدرت قضاوت و پردازش اطلاعات قوی‌تری به دست بیاورند. همچنین کمک می‌کند بار معنایی مفاهیمی که دانش‌آموزان با آنها سروکار دارند را هر روز عمق بیشتری پیدا کند. معلم فبک حاکم مطلق کلاس نیست و تنها عنصری از حلقه کندوکاو است که در کنارکودکان می‌نشیند و با جدیت تمام به سخنان و استدلال‌های آنان گوش می‌دهد. او این پیش فرض را کنار می‌گذارد که حرفها و استدلال‌های کودکان نمی‌توانند دقیق‌ و بی‌عیب و نقص باشد. او باور دارد که شاید کودکان سخنی بگویند که حتی برای او آموزنده است. بنابراین او با کودکان به گفتگو می‌نشیند نه با این فکرکه به آنها صرفا چیزی بیاموزد بلکه به این منظورکه با آنها گفتگویی ایجاد کند که دراین گفتگو حقیقتی کشف گردد لذا معلم فبک حاکم مطلق و همه چیزدان کلاس نیست و ‌نمی‌خواهد خود را بی‌عیب و نقص نشان دهد و بدین وسیله احترام دانش‌آموزان را بدست آورد بلکه برخلاف نقش معلم درآموزش و پرورش رایج، معلم فبک جایز الخطا است و ترسی ازاین نکته ندارد وحتی تمایل دارد گاهی آن را به دانش آموزان نشان دهد. در این سخنرانی موارد فوق مورد بررسی عمیق‌تری قرار خواهد گرفت.