نشست علمی مؤسسه پژوهشی برنامه‌ریزی درسی و نوآوری‌های آموزشی

کارگاه ها و دوره های آموزشی

مؤسسه پژوهشی برنامه‌ریزی درسی و نوآوری‌های آموزشی با همکاری سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی برگزار می‌کند:

نشست علمی
چالش‌های نظام آموزش و پرورش ایران در زمینه استفاده از
فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه‌درسی

با حضور صاحبنظران، مدیران، کارشناسان و دبیران آموزش و پرورش
زمان ۷اسفند ماه۱۳۸۶
مکان: خیابان ایرانشهر شمالی، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، طبقه هشتم، سالن اجتماعات
ساعت ۸:۳۰ الی ۱۲