گزارش برگزاری همایش ضرورت و امکان تأسیس رشته آموزش زبان فارسی

کارگاه ها و دوره های آموزشی

همایش ضرورت و امکان تأسیس رشته آموزش زبان فارسی به فارسی زبانان در دوره‌های کارشناسی ارشد و دکترا که در روز دوشنبه مورخ ۲۰/۳/۸۷ در سالن اجتماعات دانشکده اربیت معلم دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب با همکاری گروه مطالعاتی برنامه درسی زبان فارسی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران برگزار شد. در این همایش تعدادی از اعضاء این گروه از جمله آقایان: دکتر بهمن زندی، دکتر حسین قاسم‌پور- و دکتر اکبری حضور داشتند. علاوه بر این دکتر قاسم‌پور (مسئول گروه) و دکتر زندی (اعضاء گروه) به ارائه مقاله پرداختند. برگزار شد.