سومین نشست علمی ماهانه انجمن با مشارکت گروه تعلیم و تربیت دانشگاه تربیت مدرس

کارگاه ها و دوره های آموزشی

عنوان سخنرانی:
نقش آموزش بازی‌های پنح دقیقه‌ای در یادگیری و آموزش

سخنران:دکتر  قاسم انصاری رنانی(دانشیاردانشگاه علامه طباطبائی) 
اعضاء میزگرد: دکتر محمدرضا بهرنگی (استاد دانشگاه تربیت معلم) – دکتر فردانش (دانشیار دانشگاه تربیت مدرس)- دکتر یحیی قائدی (استادیار دانشگاه تربیت معلم).خانم معص۲ومه کبریتی
تاریخ و زمان برگزاری: ۲۴ مهر ماه ۱۳۸۷ ساعت ۱۰ الی ۱۲ ظهر
مکان برگزاری: تهران- پل گیشا- دانشگاه تربیت مدرس- دانشکده علوم انسانی- طبقه چهارم- سالن علامه جعفری

چکیده سخنرانی…