وبلاگ گروهی سیگ فاوا و برنامه درسی

کارگاه ها و دوره های آموزشی

این وبلاگ که توسط اعضای سیگ فاوا و برنامه درسی اداره می شود. به مباحث فناوری اطلاعات و ارتباطات و برنامه درسی می پردازد و سعی بر آن دارد تا آخرین دستاوردهای علمی در این زمینه را در وبلاگ عرضه کند.

با نشانیhttp://ictsig.blogfa.com