انجمن مطالعات برنامه درسی با همکاری بنیاد بزرگ دانشنامه فارسی برگزار می کند

کارگاه ها و دوره های آموزشی

نشست ویژه هفته پژوهش
هم اندیشی درباره پروژه
پروژه ملی
دانشنامه برنامه درسی: چالش ها و چشم اندازها

با حضور:
– دکتر محمود مهرمحمدی (عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس)
– دکتر زهرا گویا (عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی)
– دکتر نعمت الله موسی پور (عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی – اجتماعی)
– دکتر محمد عطاران (عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت معلم)

زمان برگزاری:
چهارشنبه ۲۰/۹/۸۷
از ساعت ۹ الی ۱۲
محل برگزاری:
خیابان ولی عصر (عج)، خیابان زعفرانیه، بالاتر از پسیان، شماره ۱۷۵۳