جلسه هیئت مدیره آبان ماه ۸۷

کارگاه ها و دوره های آموزشی
حاضرین جلسه: دکتر محمود مهرمحمدی، دکترمجید علی عسگری، دکتر نعمت الله موسی پور، دکتر محرم آقا زاده، دکتر علیرضا عصاره، دکتر صمد ایزدی، دکتر رضا نوروز زاده
غائبین جلسه: دکتر زهرا گویا، دکتر پروین صمدی، دکتر جواد حاتمی (همگی با اطلاع قبلی و دلائل موجه )
تاریخ برگزاری: چهارشنبه ۱۵ آبان ماه ۸۷
شروع جلسه: ۱۷
پایان جلسه: ۱۹:۱۵
جلسه با نام و یاد خدا و عرض تبریک ایام میلاد هشتمین اختر تابناک امامت و ولایت آغاز گردید.
خلاصه مذاکرات:
دکتر علی عسگری پیشنهاد دادند آیین نامه داخلی تنظیم شود و در آن انتظارات انجمن از هیئت مدیره در قالب این آئین نامه ذکر گردد.
– دکتر عصاره هم در تأیید صحبت های دکتر علی عسگری  پیشنهاد دادند راجع به برنامه های جدید هیئت مدیره از اعضا  نظرسنجی شود و پس از جمع آوری نظرات اعضا در همان چهارچوب کارهای انجمن  انجام شود و همچنین از افرادی استفاده شود که می توانند وقت بگذارند واز ابتدا صحبت شود که حضور در جلسات الزامی می باشد. قرار شد از اعضای هیئت مدیره راجع به برنامه های انجمن نظر سنجی شود و در اختیار رئیس هیئت مدیره قرار بگیرد.
دکترعلی عسگری تشکر کردند و از دکتر مهرمحمدی خواستند که فرمایشاتشان را ارائه دهند:
·          دکتر مهرمحمدی مشکلات مبتلا به انجمن و کارهایی که محتاج پیگیری هستند رانام بردند:
۱-       پیگیری موضوع نهایی انتخابات هیئت مدیره .
۲-       سایت انگلیسی انجمن.
۳-       ارتباط با اعضا از طریق وبلاگ روسای کمیسیون ها و هیئت رئیسه انجمن.
۴-       تنظیم صورتجلسات هیئت مدیره و قرار دادن در سایت.
۵-        نهایی شدن آیین نامه اعطای نشان.
۶-       فعال کردن کمیته اقتصادی
۷-       تشکیل کمیته اجرایی برای عملیاتی کردن موافقت نامه ها.
۸-       موافقت نامه با سازمان پژوهش سمت، کودکان استثنایی و سارمان گسترش وزارت صنایع و…
۹-       توجه کامل به آیین نامه برگزاری نشستهای علمی- ماهانه انجمن
۱۰-   توجه به برنامه راهبردی انجمن که از امتیازات انجمن به حساب می آید وبازنگری آن.
۱۱-   تعیین و انتخاب مجدد سردبیر برای فصلنامه مطالعات برنامه درسی.
۱۲-   تشکیل منظم و مستمر جلسات هیئت مدیره طبق برنامه با دستور کار مشخص و در زمان مشخص.
۱۳-   حضور اعضای هیئت مدیره در واحد های استانی.
۱۴-   سازماندهی کامپیوتر های دبیرخانه و تهیه فولدرپیگیری.
۱۵-   چاپ تک نگاشت ( کار انتشاراتی ) .
۱۶-   پیگیری  چاپ مجموعه مقالات شیراز توسط پژوهشگاه .
۱۷-   ارزشیابی از عملکرد کمیسیون ها( هیئت مدیره هر شش ماه یکبار بدین ترتیب یک ارتباط مستمر با کمیسیون ها داشته باشد.
در ادامه در مورد ترکیب جدید هیات مدیره صحبت شد و مقرر گردیدطبق روال سابق از افرادی که تمایل دارند برای شرکت در جلسات دعوت به عمل آید.