پنجمین جلسه کمیسیون گروه های مطالعاتی دارای علائق ویژه

کارگاه ها و دوره های آموزشی
جلسه گروه های مطالعاتی
۳/۱۰/۸۷
حاضران: دکتر مهرمحمدی- دکتر عطاران- دکترقائدی- دکتر قاسم پور- دکتر امام جمعه- مهندس امانی و آقای حسین نژاد
در ابتدای جلسه گزارشی از برنامه نشست های گروه ها در هشتمین همایش سالانه انجمن ارائه شد و سپس پیشنهاداتی برای برگزاری هرچه بهتر این نشست ها در همایش های بعدی انجمن مطرح گردید. مجموعه پیشنهادات اعضا به شرح زیر بود:
۱٫       اعلام برنامه تفصیلی گروه های مطالعاتی در برنامه همایش
۲٫       برگزاری کارگاه های گروه های مطالعاتی در ضمن کارگاه های همایش سال آینده
۳٫       برگزاری کارگاه های گروه های مطالعاتی در نیمروز خاص خود و یا د رضمن کارگاه های همایش های سالانه
۴٫       نشست عمومی مسئولین گروه های مطالعاتی در همایش
سپس در مورد عضو گیری گروه های مطالعاتی بحث شد و پیشنهادات زیر مطرح گردید.
۱٫       درج گزینه ای در فرم عضویت برای انتخاب گروه مطالعاتی مورد نظر عضو جدید
۲٫       اطلاع رسانی در دانشگاهها برای عضویت در گروههای مطالعاتی
۳٫    برگزاری نشست های ماهانه علمی تخصصی گروه های مطالعاتی برای طرح موضوعات گوناگون در قالب بحث در باره کتاب, مقاله, سخنرانی و ….
۴٫       تهیه بروشور معرفی گروههای مطالعاتی
۵٫    اطلاع رسانی در مورد مباحث مربوط به گروههای مطالعاتی از طریق سایت انجمن اعم از اخبار کنفرانس های داخلی و خارجی, کتابها و مقالات جدید و …
۶٫       انتشار یادداشت در وبلاگ