جلسه کمیسیون روابط بین‌الملل بهمن ماه

کارگاه ها و دوره های آموزشی

 تاریخ برگزاری: ۸۷/۱۱/۷

حاضرین جلسه: دکترمهرمحمدی،‌ دکتر عصاره،‌ دکتر آقازاده، دکتر بهرنگی، دکتر عطاران، آقای رضوی

غائبین جلسه: دکتر وزیری، دکترگویا، دکتر فتحی

 ساعت شروع: ۱۷

ساعت اتمام:۱۸

 دستور جلسه :

۱٫       بررسی نتیجه اقدامات مربوط به دریافت مجوز همایش از وزارت خارجه(دکتر علی عسگری )     

۲٫       بررسی نامه مربوط به کمسیون ملی آیسسکو و یونسکو، جهت اقدامات ( دکتر مهرمحمدی )  

۳٫       بررسی چارچوب اولیه برنامه همایش منطقه ای آموزش علوم(رضوی )     

۴٫       بررسی نسخه جدید بخش انگلیسی سایت انجمن (رضوی )     

۵٫       ارائه گزارش وقایع مهم ۶ ماهه بین المللی در حوره برنامه درسی (دکتر فتحی )      

خلاصه مذاکرات و مصوبات جلسه :

۱-       ابتدا دکتر عطاران گزارشی از جلسه ای که با طراح سایت و آقای رضوی داشتند را ارائه دادند و و در ادامه گفتند که اگر آقای دکتر علی عسگری با مبلغ طراحی سایت موافقت کنند می توانیم کار را شروع کنیم. همچنین پیشنهاداتی  را برای homepage سایت ارائه دادند.

۲-       قرار شد از آقای صفائی موحد دعوت به عمل آید راجع به لینک تحت عنوان منابع مرکزی یادگیری الکترونیکی را بر عهده بگیرند.

۳-       آقای رضوی پس از پاسخ به سولات دکتر عطاران و اعضای کمیسیون توضیحاتی راجع به صفحات سایت را ارائه کردند در ادامه دکتر مهمرمحمدی گفتند این کار انجام شود با رایزنی توانسته ایم به ۸۰ تا ۹۰% به نتیجه برسیم هرچه زودتر بخش های ثابت باید فعال شود به لحاظ محتوایی ابتدا بخش های ثابت سایت و بخش های دیگر underconstruction باقی بماند تا بتواند فعال شود با دکتر طلایی و آقای صفائی مذاکره شود مواردی هم هستند که آقای رضوی می توانند اطلاعات سایت را به روز کنند. قرار شد تا هفته آینده homepage انجمن راه اندازی شود. بعد از آن از دکتر طلایی، دکتر صراف زاده و آقای صفائی طی جلسه ای ویژه دعوت به عمل آید و تا قبل از پایان سال کارنهایی سایت انجام شود.

۴-       دکترعصاره پیشنهاد دادند از دکتر صراف زاده دعوت به عمل آید ایشان می توانند کمک های بین المللی به انجمن داشته باشند  و عضو کمیسیون روابط بین الملل باشد. دکتر آقازاده هم پیشنهاد دادند از اسامی اسپانسرها در صفحه اول  سایت استفاده  کنیم.

۵-       دکترمهرمحمدی از دکتر بهرنگی خواستند نامه های ارسالی از طرف وزارت علوم و یونسکو را برای اعضا قرائت کنند. قرارشد دکتربهرنگی به نمایندگی از انجمن با خانم وهابی ( نماینده یونسکو) تماس بگیرند در صورت لزوم از ایشان برای جلسه آینده کمیسیون دعوت به عمل آید.

۶-       دکتر مهرمحمدی راجع به نامه ای که به آیسسکو ارسال شده است گفتند:  امیدوارم که در برنامه هایشان انجمن را هم در نظر گرفته باشند قرار شد شنبه که دکتر صدری به تهران برمی گردند نامه انجمن پیگیری شود.

۷-       پاسخ نامه وزارت علوم به نامه انجمن هم قرائت شد قرار شد نامه ای به وزارت علوم همراه با سوابق ارسال شود و درخواست کنیم که چه اقداماتی باید انجام شود.

۸-       دستور جلسه آخر بدلیل عدم حضور دکتر فتحی از دستور خارج شد و در دستور جلسه  آینده قرار گرفت.