پژوهشکده علوم شناختی برگزار می‌کند

کارگاه ها و دوره های آموزشی

سومین کنفرانس بین المللی علوم شناختی را در تاریخ ۱۳ الی ۱۵ اسفند ماه سال ۱۳۸۷ برگزار خواهد نمود. آموزش و پرورش شناختی به عنوان موضوع مورد تاکید در این کنفرانس مورد توجه قرار خواهد گرفت.

اطلاعات بیشتر…