چهارمین نشست تخصصی گروپ علوم اعصاب و برنامه درسی

کارگاه ها و دوره های آموزشی

 

 

موضوع سخنرانی:
تفسیری نوروفیزیولوژیک از نقش ورزش و فعالیت بدنی در یادگیری و آموزش

 

سخنران:
دکتر امین عیسی نژاد
(فیزیولوژیست ورزش، عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد)

محل برگزاری:
دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس، سالن دکتر شکویی

 

زمان برگزاری:
سه­ شنبه ۲۸ خرداد ساعت ۱۷

شرکت کلیه دانش‌پژوهان و دانشجویان علاقه‌مند آزاد است.