گزارش نشست علمی اسفند ماه ۸۷- دانشگاه الزهراء

کارگاه ها و دوره های آموزشی

روز یکشنبه (۴/۱۲/۸۷) از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در دانشگاه الزهرا  جلسه نشست علمی ماهانه انجمن با موضوع  « طراحی برنامه درسی در دانشگاه های مجازی» و سخنرانی دکتر فرهاد سراجی از دانشگاه بوعلی همدان برگزار شد.. این سخنرانی بر محورهای عمده زیر استوار بود:
۱-     تعریف طراحی
۲-     طراحی برنامه درسی
۳-     الگوهای طراحی محیط های یادگیری مجازی
۴-     مبانی طراحی در محیط یادگیری مجازی
۵-      ویژگی های عناصر برنامه درسی دانشگاه مجازی
۶-      تجربه های سه دانشگاه مجازی جهانی
خانم دکتر دبیری از استاد الزهرا، دکتر داریوش نوروزی و دکتر اسماعیل زارعی زوارکی از دانشگاه علامه طباطبایی اعضای میزگرد این جلسه بودند. همچنین دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای رشته های برنامه ریزی درسی، تکنولوژی آموزشی، فلسفه تعلیم و تربیت و روانشناسی تربیتی از دانشگاه های مختلف در این جلسه شرکت داشتند. استادان گروه علوم تربیتی دانشگاه الزهرا ؛ دکتر صمدی، دکتر مهران، دکتر وزیری و سایرین در جلسه شرکت داشتند.
بعد از ارائه سخنرانی، سوالات متعددی مطرح شد. برخی از این سوالات به شرح زیر بود:
۱-     با چه مکانیزم هایی می توان ویژگی های یادگیرنده مجازی را  در طراحی سامانه مدیریت یادگیری LMS ملاحظه کرد؟۲-     معلم در آموزش های مجازی چه نقشی دارد؟
۳-     چگونه می توان در محیط مجازی به مسائل عاطفی توجه  کرد؟
۴-     با چه مکانیزم هایی می توان آموزش های مجازی  در سطح بین المللی طراحی کرد؟

جلسه در ساعت ۱۲ خاتمه یافت

عکس‌هایی از نشست…
دانلود فایل پاورپوینت…