جلسه هئیت مدیره اسفند ماه

کارگاه ها و دوره های آموزشی

صورتجلسه هیئت مدیره

تاریخ برگزاری : ۸۷/۱۲/۱۴

حاضرین جلسه: دکتر مهرمحمدی، دکتر موسی پور، د کتر صمدی، دکتر جوادی پور،‌ دکتر تاجیک اسمعیلی، دکتر عطاران، دکترعلی عسگری، دکتر حکیم زاده

غائبین جلسه: دکتر عصاره، دکتر گویا، ‌دکتر نوروز زاده

 

ساعت شروع: ۱۴:۴۵

ساعت پایان: ۱۶:۳۰

دستور جلسه:

۱- بررسی پیشنهاد دکتر تاجیک اسمعیلی راجع به طرح های پژوهشی

۲- بررسی طرح سیگ برنامه درسی و ریاضی

۳- گزارش سالانه روسای کمیسیون های انجمن

۴- گزارش دکتر موسی پور راجع به تنظیم تفاهم نامه در ارتباط با فصلنامه

خلاصه مذاکرات و مصوبات جلسه :

۱-       دستورجلسه ۱: ابتدا دکتر تاجیک اسمعیلی گزارشی از طرح های پژوهشی انجمن با سازمان های مختلف را ارائه دادند سپس مشکلی که با تامین اجتماعی پیش آمده را شرح دادند و از هیئت مدیره خواستند که برای حل این مشکل چاره ای بیندیشند. پس از بحث و بررسی توسط اعضا قرار شد این موضوع توسط دکترتاجیک اسمعیلی بررسی و حل و فصل شود.

۲-       دستورجلسه ۲: برنامه سیگ برنامه درسی و ریاضی توسط اعضا مورد بررسی قرار گرفت و با انجام اصلاحات به تصویب رسید. قرارشد دکتر عطاران نظرات اصلاحی را به اعضای سیگ منعکس نمایند و بعد از اصلاحات روی سایت قرار بگیرد.

۳-       ضوابط مشارکت در انتشار نشریات علمی – پژوهشی  مصوبه کمیسیون نشر توسط دکترموسی پور رئیس کمیسیون نشر قرائت گردید و پس از بحث و بررسی و انجام اصلاحات به تصویب رسید.

۴-       در راستای تصویب ضوابط مشارکت قرار شد نامه ای به دانشگاه شیراز و تربیت معلم به همراه ضوابط مشارکت ارسال شود  و در نامه ذکر شود که موعد ارسال مدارک مربوطه تا پایان فروردین ۱۳۸۸ می باشد.

۵-       گزارش دکتر تاجیک اسمعیلی راجع به شیوه ارزشیابی پژوهش‌ها  به جلسه  آینده موکول شد.