آیین نامه تاسیس شعبات انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

کمیسیون‌ها

"آیین نامه تاسیس شعبات انجمن مطالعات برنامه درسی ایران"

مقدمه:

انجمن مطالعات برنامه درسی ایران  سازمانی غیر دولتی (NGO) است که براساس ماده ۳ اساسنامه خود و تایید کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می تواند نسبت به تاسیس شعب در سایر نقاط کشور اقدام نماید. لذا آیین نامه تاسیس شعب جهت گسترش دامنه فعالیت این انجمن به شرح ذیل تدوین گشته است:

 

ماده ۱: اهداف:

۱٫       ضرورت گسترش حوزه فعالیت انجمن مطالعات برنامه درسی ایران جهت توسعه دامنه فعالیت های علمی در حوزه برنامه درسی.

۲٫ بسط وتوسعه دانش برنامه درسی

۳٫ نقد و بررسی عملکرد نظام آموزشی از منظر برنامه درسی و کمک به ارتقاء کیفیت آن

۴٫      ایجاد انگیزه در متخصصان این رشته در سراسر کشور.

۵٫ تعامل حرفه‌ای با متخصصان برنامه درسی وسایر رشته های مرتبط

۶٫ بهره‌مندی از ظرفیت‌های علمی و حرفه‌ای متخصصان

۷٫ کمک به ارتقای سطح علمی اعضاء

 

ماده ۲: شرایط تاسیس:

۱٫       تاسیس شعب انجمن مستلزم اعلام آمادگی هیئت موسس است. هیئت موسس متشکل از ۵ نفر است.

تبصره(۱): حداقل یک نفر از اعضای هیئت مدیره باید دارای مدرک دکتری تخصصی و دو نفر تحصیل کرده در رشته برنامه درسی باشند.

تبصره (۲): عضویت دانش آموختگان سایر رشته ها با زمینه آموزشی در هیئت مدیره بلامانع است.

تبصره (۳): اعضای هیئت مدیره حداقل باید فوق لیسانس باشند.

۲٫       هیئت موسس باید به همراه تقاضای تاسیس شعبه استانی برنامه فعالیت های سالانه خود را نیز تنظیم و تسلیم هیئت مدیره انجمن نماید. این برنامه باید شامل مولفه هایی همچون:

چگونگی عضوگیری، برگزاری نشست های علمی – تخصصی، برگزاری همایش علمی، چاپ خبرنامه، ارائه خدمات حرفه ایی و پژوهشی و ……. باشد. برنامه سالانه به هنگام بررسی درخواست صدور مجوز موقت مورد بررسی هیئت مدیره قرار خواهد گرفت.

۳٫      منابع تامین بودجه فعالیت های شعبه باید شناسایی و معرفی شود. انجمن مطالعات برنامه درسی امکان کمک مالی به شعب استانی را نخواهد داشت. 

۴٫      انجمن در وهله نخست برای شعب واجد شرایط، مجوز فعالیت موقت (یک ساله) صادر خواهد کرد.

۵٫      در پایان دوره فعالیت یک ساله، عملکرد شعبهها با توجه به ملاک های ارزشیابی (ماده ۳ آیین نامه) مورد ارزیابی قرارگرفته و در صورت موفقیت، درخواست مجوز دایم فعالیت و تاسیس شعبه بطور رسمی به کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم ارسال خواهد شد.

تبصره(۱): چنانچه کسب مجوز فعالیت دایم شعبِ واجد شرایط کسب مجوز دایم به هر دلیل با مشکل مواجهه شود؛ با پیشنهاد کمیسیون و تصویب هیئت مدیره فعالیت شعبه تا کسب مجوز دایم به صورت موقت ادامه پیدا خواهد نمود.

تبصره(۲): شعب انجمن پس از اخذ مجوز دایم، شعبه نامیده می شوند.

تبصره (۳): در صورت عدم احراز شرایط کسب مجوز دایم (بر اساس بند ۷ ماده ۳) مجوزفعالیت موقت شعبه، فقط برای سال دوم قابل تمدید خواهد بود.

۶٫      تاسیس شعب انجمن برنامه ریزی درسی در مراکز استانها  امکان پذیر است.

تبصره: تاسیس شعبات انجمن در شهرهایی که مرکز استان نیستند منوط به درخواست رسمی از سوی شعب متقاضی و دارا بودن شرایط آیین نامه تاسیس شعب انجمن مطالعات برنامه درسی است.

۷٫     عضویت معلمین، دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های مختلف درسی با هر گرایش و با هر مدرک تحصیلی در شعبات انجمن مطالعات برنامه درسی ایران آزاد است.

تبصره: معلمان محترم، فارغ التحصیلان و دانشجویان رشته برنامه درسی برای عضویت در شعبات انجمن مطالعات برنامه درسی ایران مشمول تخفیفات مصوب می شوند ضمن اینکه سایر علاقه مندان نیز با پرداخت حق عضویت سالانه می توانند به عضویت شعبه درآیند.

 

ماده۳) ملاک های ارزشیابی:

۱٫       هر یک از شعبات پس از پایان اولین سال از زمان تاسیس می بایست گزارش فعالیت های صورت گرفته در سال مذکور را به هئیت مدیره انجمن مطالعات ارایه نماید. هئیت مدیره با توجه به گزارش واصله ممکن است به سه صورت (مشروح در بند ۵ ماده ۲ آیین نامه) اقدام نماید:

۲٫       شعبات مختلف باید در پایان هر سه ماه گزارش فعالیت سه ماه گذشته و نیز برنامه فعالیت سه ماه آینده خود را به کمیسیون توسعه استانی انجمن ارایه نماید.

۳٫      اقدامات موثر خارج از برنامه مصوب شعبه ها در ارزشیابی آنان دارای اهمیت اساسی است.

۴٫      در صورتی که شعب ها از ارایه ۳ گزارش فعالیت سه ماهه امتناع ورزند؛ تصمیم مقتضی درباره  شعبه توسط هیئت مدیره اتخاذ خواهد گردید.

۵٫      کمیسیون با توجه به گزارشات شعبه ها از فعالیت های صورت گرفته، اقدام به مطالعه و بررسی شعبه ها (بر اساس فرم های الف و ب) خواهد نمود.

 

فرم الف: ارزیابی فعالیت های انجمن مطالعات برنامه درسی شعبه

…………………………………….

 

ردیف

 

انتظارات

 

ملاک

 

بلی

 

خیر

۱

 

جلسات هیئت

موسس

تعداد:

 

 

تاریخ:

 

 

موضوع:

 

 

سایر توضیحات:

 

 

۲

 

برگزاری نشست های علمی

تعداد:

 

 

تاریخ:

 

 

موضوع:

 

 

سایر توضیحات:

 

 

۳

برگزاری کارگاه

آموزشی و همایش

تعداد:

 

 

تاریخ:

 

 

موضوع:

 

 

سایر توضیحات:

 

 

۴

 

 فعالیت های

انتشاراتی

تعداد:

 

 

موضوعات:

 

 

۵

عضو گیری

تعداد:

 

 

۶

ارائه خدمات

مشاوره ای و حرفه ای

زمینه ها :

 

 

نهاد های دریافت کننده:

 

 

۷

سایت اینترنتی

 

 

 

۸

گزارش فعالیت های سه ماهه

تعداد:

 

 

۹

فعالیت های آتی (خارج از برنامه)

 

 

 

۱۰

گزارش مالی

 

 

 

 فرم ب: ارزیابی فعالیت های انجمن مطالعات برنامه درسی شعبه…………………………………………


ردیف

 

معیار ها و شاخص ها

 

ملاک 

 

امتیاز

 
 

۱

 جلسات هیئت موسس

۲ماه یکبار (۶جلسه)

۳ماه یکبار (۴جلسه)

۴ماه یکبار (۳ جلسه)

۶ماه یکبار (۲ جلسه)

عدم

۲۰

۱۵

۱۰

۵

 

۲

برگزاری همایش

همایش ملی

همایش بین المللی

۴۰

۵۰

 

۳

برگزاری نشست های

علمی

۲ماه یکبار (۶جلسه)

۳ماه یکبار (۴جلسه)

۴ماه یکبار (۳ جلسه )

۶ماه یکبار (۲ جلسه)

عدم

۲۰

۱۵

۱۰

۵

 

۴

برگزاری کارگاه های

آموزشی

۴ کارگاه آموزشی

۳ کارگاه آموزشی

۲ کارگاه آموزشی

۱کارگاه آموزشی

عدم

۲۰

۱۵

۱۰

۵

 

۵

فعالیت های انتشاراتی

انتشار کتاب سال (مجموعه مقالات)

انتشار مجموعه چکیده مقالات

انتشار فصلنامه به اعضای هر شماره

انتشار خبرنامه به اعضای هر شماره

انتشار بروشور به اعضای هر شماره

عدم

۲۰

۱۵

۵

۲

۱

 

۶

عضو گیری

بیش از ۴۰ نفر

۲۰ تا ۴۰ نفر

۱۰تا ۲۰ نفر

کمتر از ۱۰ نفر

عدم

۲۰

۱۵

۱۰

۵

 

۷

خدمات حرفه

ای،پژوهشی،مشاوره ای و برقراری ارتباط با سایر

سازمان ها

بر اساس مطالعه گزارش مستند ارائه شده از طرف شعبه

عدم

از ۵ تا ۲۰

 

 

۸

سایت اینترنتی یا وبلاگ

ایجاد سایت

بروز رسانی

عدم

۵

۵

 

۹

گزارش فعالیت های سه ماهه

به اعضای هر گزارش

عدم

۲٫۵

 

۱۰

فعالیت های آتی (خارج از برنامه)

بر اساس مطالعه گزارش مستند  ارائه شده از طرف شعبه

عدم

از ۲٫۵ تا ۱۰

 

 

۱۱

گزارش مالی

بر اساس مطالعه گزارش مستند  ارائه شده ازطرف شعبه

عدم

از ۲٫۵ تا ۱۰

 

 

 

۱٫       با توجه جدول فوق ملاک کسب مجوز دایم در سال اول فعالیت شعبه کسب حداقل ۸۰ امتیاز خواهد بود. کسب  40 تا ۸۰ امتیاز منجر به صدور مجوز فعالیت موقت شده و پایین تر از آن منجر به تعطیلی شعبه  می گردد.

تبصره(۱): کمیسیون توسعه استانی با توجه به امتیاز کسب شده، اقدام به معرفی شعب برتر و نمونه خواهد نمود.

 

این آیین نامه در ۳ ماده و ۲۰ بند در تاریخ ۵/۸/۸۷ به تصویب هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران رسیده است.

 

دکتر مجید علی عسگری

رییس انجمن مطالعات برنامه درسی ایران