اولین جلسه هیئت مدیره سال ۸۸

کارگاه ها و دوره های آموزشی

با نام خدا

اولین جلسه هیئت مدیره

تاریخ برگزاری : ۲۵/۱/۸۸

حاضرین جلسه :دکتر مهرمحمدی، دکتر علی عسگری، دکترگویا، دکتر صمدی، دکتر موسی پور، دکتر نوروززاده،‌ دکتر ایزدی و آقای یزدانی

غائبین جلسه : دکترحاتمی، دکتر آقازاده ،‌دککتر عصاره

ساعت شروع : ۸ صبح

ساعت اتمام : ۱۲:۴۵

دستور جلسه :

·          گزارش روسای کمیسیون ها

·          بررسی برنامه پیشنهادی  سال ۱۳۸۸   انجمن

·          آئین نامه  انتخاب سردبیر فصلنامه

·          بررسی نامه دانشگاه پیام نور کرج

·          بررسی نامه دکتر حسنی ( معاون پژوهشی موسسه پژوهشی)

·          بررسی نامه دانشگاه بیرجند

 

خلاصه مذاکرات و مصوبات جلسه :

۱- ابتدا دکتر علی عسگری در مورد بزرگداشت دکتر کیامنش توضیحالتی را ارائه دادند و از انجمن درخواست کردند مبلغی را برای این مراسم در نظر بگیرند با توافق اعضای هیئت مدیره قرار شد ۱ میلیون تومان به بزرگداشت دکتر کیامنش اختصاص یابد.

  2- زمان برگزاری جلسات هیئت مدیره چهارشنبه های اول هر ماه ساعت ۱۶-۱۸ و هیئت تحریریه ۱۵-۱۶ به تصویب رسید.

۳- آئیین نامه مدیریت مجلات که توسط دکتر مهرمحمدی تهیه شده بود پس از بحث و بررسی و اعمال اصلاحات به تصویب رسید.

۴-  آقای نوری گزارش مالی از وضعیت انجمن در سال ۱۳۸۷ به اعضای هیئت مدیره ارائه دادند .

۵- نامه های ارسالی از دانشگاه بیرجند و دانشگاه شهید رجاائی مبنی بر اعلام آمادگی  برگزاری نهمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران در جلسه مورد بررسی قرار گرفت. ا دانشگاه شهید رجائی مذارکره شود و در پاسخ دانشگاه بیرجند، قرار شد اول تکلیف همایش منطقه ای انجمن مشخص شود سپس روی نامه اقدام صورت بگیرد. همچنین دانشگاه پیام نور نامه ای مبنی بردرخواست از انجمن جهت حمایت همایشی که می خواهند آبان ماه برگزار کنندبه دبیرخانه ارسال کرده بودند که قرار شد انجمن طی نامه ای آمادگی  انجمن را  جهت حمایت علمی از همایش اعلام شود.

۶- دکتر موسی پور گزارشی از فعالیت های کمیسیون نشر در سال ۸۷ به هیئت مدیر ارائه دادند همچنین برنامه سال ۸۸ کمیسیون نشر با توافق اعضا به تصویب رسید.