گروه پژوهش در مبانی برنامه ریزی درسی برگزار می‌کند

کارگاه ها و دوره های آموزشی
مؤسسه پژوهشی برنامه ریزی درسی و نوآوری‌های آموزشی
با همکاری
انجمن مطالعات برنامه درسی ایران
انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
برگزار می‌کند:

نشست علمی

"نقد و بررسی تربیت اخلاقی در مدرسه"

با حضور:
– دکتر خسرو باقری: عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
– دکتر جمیله علم الهدی: عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
– دکتر محمدرضا شرفی: عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
– حجت الاسلام علیزاده: عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم
– دکتر محمد حسنی: عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهشی برنامه ریزی درسی و نوآوری‌های آموزشی

زمان: شنبه ۲۳ آبان ماه ۱۳۸۸
ساعت ۹ الی ۱۲

مکان: ایرانشهر شمالی- سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی- طبقه هشتم- سالن اجتماعات