کمیسیون پژوهش دی ماه ۱۳۸۸

کارگاه ها و دوره های آموزشی

 

با نام خدا

صورتجلسه کمیسیون پژوهش

 تاریخ برگزاری  :14/10/88

 

حاضرین جلسه :دکتر تاجیک اسمعیلی، دکتر آرمند، دکتر سراجی، آقای حسینی خواه وآقای یزدانی

 غائبین جلسه : دکتر مهرمحمدی، دکتر مهد.وی نیا، دکتر خلاقی

 

 خلاصه مذاکرات و مصوبات جلسه :

۱-    طرح آقای دکتر موسی پور: ابتدا آقای یزدانی توضیحاتی را در خصوص طرح آقای دکتر موسی پور ارائه دادند پس از بحث و بررسی قرار شد طرح ایشان به شورای عالی آموزش و پرورش، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش  و دفتر وزیر ارسال شود.

۲-    طرح آقای مظاهری: قرار شد با آقای مظاهری مذاکره شود که کارفرما را مشخص  نمایند و اینکه چه فردی قرار است هزینه هارا تقبل کند. پیشنهاد اعضا این بود که نامه ای به وزارت علوم ارسال شود و در نامه تقاضای حمایت مالی شود. همچنین این طرح در جلسه هیئت مدیره مطرح گردد. و دکتر تاجیک اسمعیلی با آقای کفاش در این خصوص مذاکره نمایند.

۳-       طرح آقای معافی: آقای یزدانی راجع به طرح ایشان توضیح دادند و گفتند پیش بینی می شود این طرح به تصویب برسد.

۴-    قرار شد نامه به پژوهشگاه  مطالعات آموزش و پرورش درخصوص طرح های زمین مانده  پژوهشگاه ارسال شود  که انجمن آمادگی دارد این طرح ها را در قالب تفاهم نامه  انجام دهد.