برنامه زمانبندی همایش نوآوری در برنامه‌های درسی دوره ابتدایی ایران

کارگاه ها و دوره های آموزشی

به اطلاع کلیه علاقه‌مندان به شرکت در همایش نوآوری در برنامه‌های درسی دوره ابتدایی ایران می‌رساند برنامه زمانبندی همایش شیراز به شرح زیر است: