خبر فوری اسامی پذیرفته‌شدگان چکیده مقالات

کارگاه ها و دوره های آموزشی
اعلام نتایج بررسی چکیده مقالات
بدین وسیله اسامی نویسندگان محترمی که چکیده مقاله ایشان در مرحله اول بررسی مقالات توسط کمیته علمی هفتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران پذیرفته شده است, اعلام می شود. لازم به ذکر است که نویسندگان محترم حداکثر تا تاریخ نهم دی ماه ۱۳۸۶ مهلت دارند اصل مقاله را ارسال نمایند. خواهشمند است ضمن ارسال اصل مقاله مطابق با فرمت اعلام شده (حداقل 4000 و حداکثر ۶۰۰۰ کلمه)، چنانچه چکیده مقاله ارسالی شما فاقد معیارهای ظاهری است، (حداقل۲۰۰ و حداکثر ۲۵۰کلمه- عنوان، نام نویسنده، آدرس پست الکترونیکی، واژگان کلیدی) را به همراه اصل مقاله ارسال نمایئد. مقالات صرفاً از طریق ای‌میل انجمن پذیرفته می‌شود و پذیرش چکیده مقاله به معنی پذیرش قطعی مقاله نیست.ضمناً با توجه به محدودیت زمانی برای ارائه مقالات، چنانچه تمایل دارید مقاله شما در صورت عدم تأیید، به صورت پوستر در همایش ارائه شود، اعلام فرمائید. نتایج نهایی پس از طی فرایند داوری در تاریخ ۹ بهمن ماه اعلام می گردد.