صورتجلسه کمیسیون آموزش

کارگاه ها و دوره های آموزشی

تاریخ برگزاری :۱۰/۱۰/۸۸

 حاضرین جلسه : دکتر جوادی پور، دکتر خسروی، دکتر نوروز زاده، دکتر حسین نژاد، خانم دکتردژگاهی، خانم دکتر صمدی و آقای صنیعی

دستور جلسه :

·          تصمیم گیری در مورد ادامه نشست های علمی.

·          تصمیم گیری در مورد کارگاههای آموزشی.

ابتدا دکتر جوادی پور با یاد خدا جلسه را آغاز و ضمن معرفی دکتر حسین نژاد مسئول سیگ برنامه درسی و انشا  در خصوص دلایل حضور ایشان  توضیحاتی را ارائه فرمودند. در ادامه دکتر حسین نژاد در خصوص اهمیت نقش اموزشی انشا و نگارش برای معلمان مطالبی را شرح دادند و برنامه خود را برای برگزاری  کارگاه های آموزشی در مناطق مختلف آموزش و پرورش تشریح کردند و در ادامه پیرامون برگزاری    کلاس ها و شرایط فراگیرانی که بایستی در این همایش ها حاضر باشند مذاکراتی صورت گرفت و در پایان تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید:

۱-       مقرر گردید که ابلاغ کلیه اعضای کمیسیون با امضای دکتر علی عسگری آماده و ارسال شود.

۲-        برای برگزاری ۲ الی ۳ نشست تا پایان سال برنامه ریزی لازم صورت گیرد.

۳-        پروپزال تهیه شده توسط دکتر پارسا و دکتر امام جمعه و کرمی برای طرح در جلسه آتی         اخذ شود.

۴-     مقررگردید متن تفاهم نامه مورد نظر برای برگزاری کارگاه های آموزشی توسط دکتر حسین نژاد آماده و جهت ارائه به ادارات آموزش و پرورش آماده شود.

۵-        همزمان با تهیه تفاهم نامه موضوع تشکیل کارگاه ها و نحوه ارائه مطالب در دستور جلسه بعدی کمیسیون آموزش قرار بگیرد.