گزارش جلسه هیئت مدیره اسفند ماه ۸۸

کارگاه ها و دوره های آموزشی

تاریخ برگزاری: ۵/۱۲/۸۸

 حاضرین جلسه: دکتر مهرمحمدی، دکتر علی عسگری، دکتر گویا، دکتر عصاره، دکتر جوادی پور و آقای یزدانی

غائبین جلسه: دکتر ایزدی، دکتر آقا زاده، دکتر موسی پور، دکتر صمدی

 ساعت شروع : ۱۶

ساعت اتمام: ۱۸

 دستورجلسه :

۱- بررسی و تصمیم گیری در خصوص لوح زرین انجمن

۲- بررسی و تصمیم گیری در مورد آئین نامه حساب سپرده ثابت

۳- تصمیم گیری درخصوص طرح کمیته دانشجویی و تعیین نماینده

جلسه با نام و یاد خدا و قرائت قرآن کریم آغاز گردید.

خلاصه مذاکرات و مصوبات جلسه :

پیش از دستور :

۱-   ابتدا دکتر علی عسگری گزارشی از سفر تعدادی از اعضای هیئت مدیره به اصفهان جهت راه اندازی شعبه استانی اصفهان ارائه دادند. در این جلسه که با حضور دکتر فروغی رئیس شعبه و رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان و خانم دکتر کشتی آرا به عنوان دبیر شعبه حضور داشتنند، با حضور دانشجویان دانشگاههای آزاد و سراسری و همکاری اعضای دانشگاه واحد خوراسگان راه اندازی گردید.

۲-   دکتر مهرمحمدی گزارشی از دانشنامه ارائه دادند و فرمودند  دانشنامه وارد فاز جدید شده و قرارداد جدید با پژوهشگاه منعقد شده است. در قبال فاز اول این قرارداد باید ساختار تفضیلی دانشنامه آماده شود. قرارداد در تاریخ ۲/۱۲/۸۸ یا بسته شد و یک کمیته اجرایی برای این پروژه پیش بینی شد. این پروژه ملی با حمایت پژوهشگاه فعال شد. فاز یک در مدت ۶ ماه از شروع قرارد داد انجام خواهد شد.

۳-   دکترجوادی پور گزارشی از جلسه تشکیل شده با دکتر فاضلی معاون پشتیبانی سازمان پژوهش ارائه دادند و فرمودند در این جلسه که به اتفاق دکتر علی عسگری و آقای لقائی برگزار گردید درخصوص نحوه همکاری با سازمان و برگزاری همایش ها صحبت شد و قرارشد کارگاه های آموزشی برای کارمندان که نیاز به آموزش دارند برگزار شود و انجمن در بخش نیازسنجی سازمان همکاری کند. بحث آموزش مجازی، آوردن نخبگان برنامه درسی از سراسر جهان از دیگر مذاکرات جلسه بود و قرار شد نشست هایی  با آقای فاضلی برگزار می شود.

۴-   دکتر علی عسگری گفتند که این کار خوب است با دانشگاه علمی – کاربردی هم در پاسخ به نامه شان انجام و دنبال شود و یک بخش از کمک به درآمد زایی انجمن  باشد قرارشد دکتر جوادی پور این کار را پیگیری و جلسه ای با دکتر صدری و دکترخلاقی پیش بینی شود.

۵-   پاسخ نامه دانشگاه شهید رجائی در خصوص برگزاری همایش دهم انجمن، توسط دکترعلی عسگری قرائت شد سپس دکتر مهرمحمدی از دکتر عصاره خواستند که در باره موضوع همایش و نحوه تعیین اعضای کمیته علمی توضیحات بیشتری را ارائه بدهند پس از توضیحات دکتر عصاره، دکتر علی عسگری گفتند که موضوع همایش " برنامه درسی تربیت معلم " است. در این جلسه دکتر عصاره به عنوان دبیر علمی و اعضای کمیته علمی به شرح زیر انتخاب شدند که در صورت موافقت اعضا و تقبل زحمت در جلسات احکام توسط رییس انجمن صادر شود و کار های همایش پیگیری شود.:

دکتر حق الهی-دکتر میرلوحی- دکتر امام جمعه- دکتر غلامعلی احمدی- دکتر میرزایی- دکتر وصالی – دکتر امینی فر- دکترکاشف- دکتر ریحانی – دکتر عظمتی- دکتر ایزدی – دکتر فتحی آذر- دکتر علی عسگری و دکتر مهرمحمدی

                       کمیته اجرایی هم توسط خود دانشگاه تعیین خواهد شد.

۶-     آقای یزدانی پیشنهاد دادند که از گروه تربیت معلم دفتر تالیف هم دعوت به عمل آید. همچنین زمان برگزاری همایش نیز از ۱۵ مهر تا ۱۵ آبان بنا برتصمیم کمیته علمی انتخاب خواهد شد.

۷-     جلسه در ساعت ۱۸:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.