دکتر مهرمحمدی نماینده انتخابی انجمن مطالعات برنامه درسی در انجمن بین المللی مطالعات برنامه درسی

کارگاه ها و دوره های آموزشی
جناب آقای دکتر مهرمحمدی
استاد تمام رشته مطالعات برنامه درسی
احتراماً، با کمال مسرت انتخاب شایسته شما را به عنوان نامزد عضویت در مجمع عمومی انجمن بین المللی مطالعات برنامه درسی (IAACS) تبریک عرض نموده و امیدواریم با توجه به شایستگی های حضرتعالی این انتخاب نقشی موثر در رشد جایگاه انجمن در مجامع بین المللی داشته باشد.
 

Dear Colleagues
You have been nominated to serve as your country`s representative on the General Assembly of the International Association for the Advancement of Curriculum Studies (IAACS). I have attached a document that outlines the work of the General Assembly and the duties of representatives. Can you please send a note to Margolee Horn at margolee.horn@ualberta.ca confirming that you are willing to let your name stand as the General Assembly representative for your country for 2010-2012.
Sincerely