جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران در اردیبهشت ماه ۸۹

کارگاه ها و دوره های آموزشی

صورتجلسه هیئت مدیره

 تاریخ برگزاری : ۱/۲/۸۹

حاضرین جلسه: دکترعلی عسگری، دکترمهرمحمدی، دکترصمدی، دکترمیرزابیگی، دکتر موسی پور و آقای یزدانی

غائبین جلسه : دکتر نوروز زاده، دکترعصاره، دکتر حاتمی، دکتر گویا

دستور جلسه :

–          گزارش عملکرد کمیسیون ها

–          تصویب برنامه سالانه انجمن

ساعت شروع : ۱۴

 ساعت پایان: ۱۶

خلاصه مذاکرات و مصوبات جلسه:

۱-       دکتر مهرمحمدی براصلاح هرچه سریعتر برنامه های کمیسیون ها تاکید نمودند.

۲-     دکتر علی عسگری در خصوص برگزاری دهمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران  گفتندکه اولین جلسه کمیته برگزار شده دبیرکل همایش، دکتر عصاره * دبیرعلمی همایش : دکتر غلامعلی احمدی * دبیر اجرایی آقای حسینی  *محل همایش: دانشگاه شهید رجائی *تاریخ برگزاری: ۱۱-۱۲ اسفند سال ۸۹ می باشد همچنین محورها مشخص شده است  و به زودی اطلاع رسانی خواهد شد.

۳-    اولین جلسه همایش بین المللی آموزش علوم و تکنولوژی در جهان اسلام هم ۱۳ و ۱۴ آذرماه در کیش برگزاری خواهد شد و دبیر علمی همایش: آقای دکتر مهرمحمدی * دبیر اجرای همایش: آقای دکتر افتخارزاده و اعضای کمیته علمی همایش: دکتر گویا، دکتر مهرمحمدی، دکتر موسی پور، دکتر عطاران، دکتر امانی، دکتر صدری، دکتر نادری منش، دکتر کیامنش، دکتر بهرنگی و دکتر عبدالعظیم کریمی و خانم دکتر مهربان تعیین شدند چند نفر از اعضای هیئت علمی خارجی هم به اعضای کمیته علمی اضافه خواهد شد.

۴-       برای چاپ کتاب های ترجمه انجمن قرار شد از طریق دکتر علی عسگری پیگیری شود.

۵-     قرارشد از اعضای زیر برای جلسه هیئت مدیره دعوت به عمل آید: دکتر امانی تهرانی، دکترعارفی، دکترملکی، دکترآرمند و دکتر فتحی و دکتر کرامتی همچنین قرار شد اعضای جدید توسط دکترعلی عسگری مستقیما دعوت به عمل آید.

۶-       قرار شد جلسات هیئت مدیره ساعت ۱۵-۱۷ چهارشنبه های اول هر ماه تنظیم شود.

۷-    آقای یزدانی دبیر کمیسیون پژوهش گزارش سال ۸۸ و برنامه کمیسیون را ارائه دادند فرم های ارزشیابی توزیع گردید پس از تکمیل آن توسط اعضای هیئت مدیره، فرمها جمع آوری و تحویل رئیس انجمن داده شد.

۸-       تصویب نهایی برنامه سال ۸۹ انجمن به جلسه بعد موکول شد.