منابع اطلاعاتی تخصصی در زمینه‌ی تعلیم و تربیت

کمیسیون‌ها
– منابع اطلاعاتی تخصصی در زمینه‌ی تعلیم و تربیت
Education
الف- منابع عمومی:
۱-     یاهو (Yahoo)
www.yahoo.com
۲-     آلتاویستا (Altavista)
۳-     گوگل (Google)
www.google.com
۴-     هات بات (Hot Bot)
۵-     سوشیال ساینس (Social Science)
www.socialscience.com
۶-     دجا (Deja)
۷-     اگزیت (Exit)
www.exit.com
۸-     این فوسیک (in Foseek)
۹-     وب کرولر (Web crawler)
www.webcrawler.com
۱۰-متاوب کرولر (metaweb Crawler)
۱۱-بریتانیکا (Britanica)
www.britanica.com
ب- منابع تخصصی:
۱-     اریک (Eric)
۲-     دیزرتیشن ابسترکتز (Dissertation Abstracts)
۳-     انجمن برنامه‌ریزی درسی استرالیا
Australian Curriculum Studies Association (ACSA)
۴-     انجمن نظارت و برنامه درسی امریکا
Association for Supervision and Curriculum Development (A S C A)
۵-     انجمن تحقیقات تربیتی امریکا
American Educational  Research Association (A R A)
۶-     انجمن تربیت معلم در اروپا
Association for Teacher Education in Europe(A T E R)
۷-     انجمن مطالعه تربیتی
Association for Study of Education (A S E)
۸-     انجمن استرالیایی تحقیق در تعلیم و تربیت
Australian Association for Research in Education (A A R E)
۹-     انجمن تحقیقات تربیتی بریتانیا
British Educational Research Association (B E R A)
۱۰-انجمن تعلیم و تربیت کانادا
Canadian Education Association (C E A)
۱۱-جامعه کانادایی برای مطالعه تعلیم و تربیت
Canadian Society for the Study of Education (C S S E)       
۱۲-منابع چینی در تعلیم و تربیت
Chinees Education Resources (C E R)
۱۳-جامعه تعلیم و تربیت بین‌المللی و تطبیقی
Comparative and international Education Society (C I E S)
۱۴-منابع دپارتمان مطالعه برنامه درسی هنگ‌کنگ
Department of Curriculum Study (Hong Kong) (D C S H)
۱۵-انجمن اروپایی تحقیقات تربیتی
Europian Educational Research Association (E E R A)
۱۶-انجمن اروپایی تحقیق در یادگیری و آموزش
Europian Association for Research on Learning and Instruction (E A R L I)
۱۷-بنیاد ملی تحقیقات تربیتی انگلستان
National Foundation for Educational Research (UK) (N F E R)
۱۸-شورای اسکاتلندی تحقیق در تعلیم و تربیت
Scottish Council for Research in Education (S C R E)
۱۹-شبکه تحقیق در برنامه‌ریزی درسی اروپا
Europian Curriculum network (E C U N E T)
۲۰-انجمن تحقیقات تربیتی نیوزیلند
Newzeland Association for Research in Education (N Z A R E)
۲۱-مؤسسه مطالعه تربیتی اونتاریو
Ontario Institute for Study of Education (O I S E)
۲۲-انجمن برنامه‌ریزی درسی هلند
Netherland Association for Curriculum Study (S L O)
۲۳-مؤسسه تعلیم و تربیت هنگ‌کنگ
Hong Kong Institute of Education
۲۴-انجمن بین‌المللی تحقیقات تربیتی
World Association for Educational Research (W A E R)
۲۵-شورای اسکاتلندی برنامه درسی
Scottish council on the Curriculum (S C C)
۲۶-شورای ایرلندی برنامه درسی
Irland Council on the Curriculum (I C C)
۲۷-شورای ملی برنامه درسی و سنجش دوبلین
National Council for Curriculum and Assessment (Dublin) (N C C A)
۲۸-انجمن تحقیقات تربیتی شرقی
Eastern Educational Research Association (E E R A)
۲۹-انجمن آموزش و پرورش تطبیقی بریتانیا
British Comparative Education Society (B C E S)
۳۰-انجمن آموزش و پرورش تطبیقی اروپا
Comparative Education Society Europe
۳۱-انجمن اخلاق در برنامه درسی
Society for the Ethics Across the Curriculum (S E A C)
۳۲-انجمن مطالعه تاریخ برنامه درسی
Society for the study of Curriculum History (S S C H)
۳۳-انجمن ژاپنی مطالعات برنامه‌ درسی
The Japanese Association for Curriculum Studies (J A C S)
۳۴-انجمن بین‌المللی برنامه‌ریزی آموزشی
International Society for Educational Planning (I S E P)
 
  ۲- لیست وب ‌سایت  بخش‌ها ی  مختلف وزارت آموزش و پرورش  
  ۱-  وزارت آموزش و پرورش :
http://www.medu.ir
۱۴- آموزش الکترونیکی :
http://www.elearning.roshd.ir
۲-سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی
۱۵- پروژه آموزش معلمان کشور در امر IT
۳-دفتر تألیف و برنامه‌ریزی کتب درسی
۱۶- دفتر انتشارات کمک آموزشی
۴- گروه پژوهش و نوآوری آموزشی
۱۷- کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
۵- مؤسسه پژوهشی برنامه‌ریزی درسی و نوآوری‌های آموزشی 
۱۸- المپیادهای علمی کشور         http://www.ysc.ac.ir
۶- پژوهشکده تعلیم وتربیت
http://www.iernet.org

۱۹- سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان     

http://www.nodet.net

۷- شورای عالی آموزش و پرورش

http://www.sce.ir

۲۰- سازمان آموزش و پرورش شهر تهران
.۸- پژوهشکده خانواده
۲۱- کمیته‌ی ارزیابی نرم‌افزارهای آموزشی (دفتر تکنولوژی‌ آموزشی)
۹- مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران
۲۲- سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان
                       http://www.isfahaneducation.com
۱۰- دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تربیت معلم
                         http://www.psychedu.ttu.org   
۲۳- سازمان آموزش و پرورش آذربایجان شرقی
                                                 http://www.eaedu.org
۱۱- دفتر برنامه‌ریزی آموزش‌های فنی حرفه‌ای و کار و دانش   http://www.tvoccd.sch.ir                                
۲۵- سازمان آموزش و پرورش استان فارس:
http://www.farsedu.ir
۱۲- دفتر مدیریت طرح توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات
۱۳- شبکه ملی مدارس ایران
۳- لیست وب ‌سایتهای مختلف وزارت آموزش و پرورش ۳۰ کشور جهان
       کره جنوبی
 http://www.moe.edu.kr   
استرالیا
 http://www.bmbwk.gv.at 
                        hthttp://www.moe.edu.kw           کویت                     

مالزی             hthttp://www.moe.gov.my
بلاروس
     http://www.minedu.unibel.by
  مکزیک                               http://www.sep.gov.mx
    برزیل
  http://www.mec.gov.br
      موزامبیک                          http://www.mesct.gov.mz 
کانادا
     http://www.edu.gov.on.ca
 نیوزیلند                      http://www.minedu.gov.nz
چین
     http://www.moe.edu.cn
           نیجریه                           http://www.imoedu.org
     کره جنوبی
                         http://www.mineducation.gov.co
         پرتغال                          http://www.min-edu.pt
http://www.uvm.dk                         دانمارک 
        رومانی                               http://www.edu.ro

فنلاند                     http://www.minedu.fi
      سنگاپور                            http://www.moc.gov.sg
  آفریقای  جنوبی               http://www.education.pwv.gov.za
    تایلند                                     http://www.moe.go.th
 ترکیه                                   http://www.meb.gov.tr
  مارات متحده عربی                                   http://www.ecssr.ac.ae 
 ایالات متحده امریکا                       http://www.ed.gov