درگذشت دکتر اصغر رضویه از دانشگاه شیراز

کارگاه ها و دوره های آموزشی

درگذشت دکتر اصغر رضویه، عضو هیات علمی دانشگاه شیراز، موجب تاثر و تالم فراوان شد. این ضایعه جبران ناپذیر را به همسر، فرزندان، شاگردان، همکاران و جامعه علمی کشور تسلیت گفته و از درگاه خداوند متعال، علو درجات آن مرحوم را طلب می نماییم.

مرحوم استاد، دکتر اصغر رضویه، در سال ۱۳۱۰ در کاشان متولد شد. تحصیلات ابتدایی را در کاشان و تحصیلات متوسطه را در تهران انجام داد. ایشان تحصیلات دانشگاهی را در دانشگاه تهران در رشته فلسفه و علوم تربیتی به انجام رسانید و در سال ۱۳۳۹ در این رشته فارغ التحصیل شد. دکتر رضویه در تمام دوره تحصیل، ابتدایی، متوسطه و دانشگاه حائز رتبه اول گردید. بنا بر همین امر به موجب قانون اعزارم دانشجویان رتبه اول با بورس تحصیلی چهار ساله برای ادامه تحصیل به کشور امریکا اعزام و در دانشگاه ایندیانای امریکا به تحصیل اشتغال ورزید. ایشان درجه فوق لیسانس ma) خود را در سال ۱۳۴۳ ۱۹۶۴) در رشته روانشناسی تربیتی و درجه دکتر ph.D) خود را در سال ۱۳۴۶ در همین رشته به پایان رسانید.
ایشان در دوره دکترا به عنوان مدرس درس های روانشناسی، آمار و روش تحقیق با بخش روانشناسی تربیتی دانشگاه ایندیانا همکاری داشت و بعد از احراز دکترا به عنوان استادیار به استخدام دانشگاه مزبور درآمد و تا سال ۱۳۴۷ در این سمت به کار اشتغال داشت.
در سال ۱۳۴۷ به دعوت دانشگاه شیراز آمد و کار دانشگاهی خود را در بخش وانشناسی این دانشگاه آغاز کرد. در سال ۱۳۴۸ و ۱۳۴۹ کنکور ورودی دانشگاه شیراز را برنامه ریزی و سرپرستی نمود.
دکتر رضویه از سال ۱۳۴۷ ریاست دبیرستان دانشگاه شیراز را بر عهده گرفت و این سمت را تا سال ۱۳۵۸ به عهده داشت. همچنین تنظیم طرح تشکیل دانشکده علوم تربیتی دانشگاه شیراز در سال ۱۳۵۳ به عهده دکتر رضویه گذاشته شد.

ریاست سازمان نظام روانشناسی و مشاوره منطقه ۴ کشور (شامل استانهای فارس، کرمان و هرمزگان) آخرین مسئولیت اجرای دکتر رضویه بود.
فعالیتهای دلسوزانه و توأم با تعهد و مسئولیت|‌پذیری تحسین برانگیز دکتر رضویه منجر به معرفی ایشان به عنوان استاد نمونه از فرهنگستان ادبیات و علوم ایران در سال ۱۳۵۷ و استاد برجسته دانشگاه شیراز در سال ۱۳۷۳ گردید. ایشان علی رغم به افتخار بازنشستگی همچنان فعالیتهای آموزش و پژوهشی خود را ادامه می دادند.

روحش شاد