گروه مطالعاتی برنامه درسی انشا منتشر کرد

کارگاه ها و دوره های آموزشی
به نام خدا
به لطف خدا و کمک دوستان شماره پنج فصلنامه انشا و نویسندگی نیز منتشر شد. خوشبختانه این شماره در روزنامه فروشی ها هم ارائه شده است.                                                                         
در این شماره می خوانید:
گفتگو با شمس لنگرودی/ گفتگو با رضا کیانیان/ شعر/ داستان و نقد/طنز/ بهره وری در نوشتن/ تقسیم بندی افراد به لحاظ نگارشی/ تاریخ انسانی تولیدات علمی/شاملو و نثر فارسی/ نگاهی به زندگی و اندیشه های نویسنده عرب: الیاس خوری/ کیمیای نوشتن/ سلامت درون با نوشتن/ نوشتن؛ حد دانستن و ندانستن/ پایان خوب/ خاطره؛ تصویری از خود/ ۵۰ قانون ساده نویسندگی/ چرا می نویسم؟/ ویراسته نویسی: درآمدی بر زبانشناسی/ شما قصه بگویید من بنویسم/ در استانبول چه دیدم/ غلط های رایج/ مثل آباد/ ادبیات منظوم کاربردی/ کوتاه از نویسندگان/ معجزه کلمه/ آموزه های مارکز/ اولین تجربه نوشتن من/ نامه بی نقطه/ خلاقیت نوشتاری/ شکار جزئیات حسی در نوشته/ انشا در مدارس: اشکال اصلی در کجاست؟/ میزگرد: مهندسی انشا/ طرح درس: چشم بینا/ از زبان معلمان انشا/ طرح درس: همه چیزهایی که دارم/ یک تجربه: لنگه جوراب پاره چه می گوید/ روزنامه دیواری انشا/ خاطرات شما: کاغذهای نانوشته/ خبر/ معرفی کتاب/ مسابقه عکس نوشت/ و مطالب خواندنی دیگر