صورتجلسه کمیسیون روابط بین‌الملل ۱ آبان ۹۲

کارگاه ها و دوره های آموزشی

مکان: سالن جلسات طبقه سوم ساختمان ایرانشهر          تاریخ: ۱/۸/۹۲           شماره‌ی جلسه: ۴

حاضرین در جلسه: آقایان: دکتر محمد رضا بهرنگی‌، دکتر محمد رضا عنانی سراب، دکتر علیرضا عصاره، مهندس زرافشان، آقای جعفر آبادی، دکتر امانی‌، و خانم‌ها: دکتر نیکنام، خانم دکترنورآبادی و خانم طیبی

غائبین: آقایان: دکتر ابراهیم طلایی، دکتر صفایی موحد، دکتر مهرمحمدی، دکتر صدری، دکتر کریمی و آقای رضوی

دستور جلسه:

۱-      جمع بندی جلسه دکتر آرانی              

با نام و یاد خدای متعال جلسه در ساعت ۱۷ آغاز گردید.  ابتدا خانم دکتر نیکنام دررابطه با جمع بندی جلسه دکتر آرانی فرمودند که جلسه آموزنده بود.

خانم دکترنورآبادی: تعداد مباحث زیاد بود امّا وقت کم بود لذا به هر مبحث کم پرداخته شد. پیشنهاد می‌شود در جلسات بعدی تعداد موضوعات با وقت جلسه متناسب باشد. بهتر بود جلسه دوم نیز به موضوع جلسه اول اختصاص داده می‌شد.

آقای جعفرآبادی: اگر قرار باشد این جلسات استمرار یابد باید عنوان‌های معین داشته باشد که با قالب ارائه و اداره آن متناسب باشد. مثلاً نقد کتاب گفت و گو یا …

۲-   پیشنهاد این که کمیسیون بین‌الملل مسئولیت کمیسیون نقد را موقتاً بپذیرد مطرح شد و اکثریت اعضا موافقت خود را اعلام داشتند. قرار شد با آقای دکتر عصاره مطرح شود و تصمیم گرفته شود.

۳-   آقای مهندس زرافشان پیشنهاد نمودند که روز پنج‌شنبه ۱۶/۸/۹۲ با حضور آقای دکتر مک دونالد نشستی برگزار نماید. موضوع سخنرانی:

Evaluating Education/ Accreditation & Quality Assurance

۴-      قرار شد خانم نورآبادی تعداد خبرهای بین‌المللی و مرتبط به همایش‌ها و کنفرانس‌ها را بیشتر کنند و حوزه‌های مختلف تعلیم و تربیت را نیز علاوه بر برنامه درسی لحاظ نمایند. در ضمن آقای دکتر عصاره درخواست نمودند که آقای جعفرآبادی به طور ثابت با سایت به عنوان نماینده کمیسیون همکاری نمایند

۵-   سفر مطالعاتی توسط آقای مهندس زرافشان پیگیری شده است. آقای عطاران و آقای سنگ تراش نامه را به سفارت رسانده‌اند. آقای جعفرآبادی لطف کنند و با تماس با آقای دکتر عطاران پیگیری نمایند.

۶-      جلسه بعدی ۲۹/۸/۹۲ خواهد بود انشاءا… به ایمیل جدید خانم طیبی دعوتنامه ارسال خواهد شد.