صورتجلسه تیرماه کمیسیون روابط بین‌الملل

کارگاه ها و دوره های آموزشی
 تاریخ برگزاری : ۱۵/۰۴/۹۰
 
 
ساعت شروع: ۱۷:۱۵
ساعت پایان: ۱۸:۴۵
باحضور آقایان : دکترمحمود مهرمحمدی / مهندس علی زرافشان / دکتر ابراهیم طلایی/ دکتر محمدرضا عنانی سراب /دکتر محمدرضا بهرنگی /  دکتر محمود  امانی طهرانی / دکتر علیرضا عصاره / سید رضا رضوی /
و خانم سمیه خسروی
در غیاب  دکتر عباس صدری../  دکتر محرم آقازاده / خانم اکرم طیبی
دستور جلسه :
۱- پیگیری نتیجهمصوبات جلسه قبل، براساس تقسیم کار بعمل آمده
۲- نقد و بررسی فیلم waiting for superman  
۳- بررسی پیشنهاد بازدید از اقلیم کردستان عراق، توسط تعدادی از اعضاء انجمن
۴- بررسی ایده های پیشنهادی  خانم اکرم طیبی در مورد بخش مهمترین رویدادهای بین المللی در حوزه برنامه درسی
 
مسئول پیگیری
مصوبات / اقدامات بعدی  
رئوسبرنامه های مصوب
مبتنی بر برنامه راهبردی (۱۳۹۶-۱۳۸۶)
 
 
*کشورهای هدف : مالزی / کره جنوبی / برزیل
* انجام یک مطالعه مقدماتی در زمینه ی آخرین تغییر و تحولات نظام های آموزشی کشورهای مورد نظر، به منظور انتخاب کشور دارای الویت بیشتر
* مالزی ( دکتر ابراهیمی از طریق رضوی ) / کره جنوبی ( دکتر اسماعیلی از  دکتر امانی )/ برزیل ( دکتر طلایی )
* سو‍ژه های بالقوه : مالزی ( آموزش علوم و ریاضی به زبان انگلیسی، آموزش ارزشها، Smart School ) برزیل ( آموزش و پرورش روستایی )
جلسه ۱۷/۰۳/۹۰ :  
مالزی : عدم امکان همکاری آقای دکتر ابراهیمی )رضوی ) / ادامه پیگیری ( دکتر عصاره ) / برزیل : ادامه پیگیری دکتر طلایی و معرفی خانم لوپز توسط دکتر مهرمحمدی / کره جنوبی : عدم ارتباط دکتر اسماعیلی ( دکتر امانی ) / پیگیری آقای باهو ( مهندس زرافشان ) بررسی راههای دیگر برقراری ارتباط
 با برزیل ( دکتر مهرمحمدی ) معرفی آقای داتش توسط مهندس زرافشان / فیلیپین ( دکتر امانی از طریق دکتر اسماعیلی ) / چین ( مهندس زرافشان از طریق دکتر تورانی ) / سنگاپور ( دکتر عصاره ) / ژاپن ( دکتر مهرمحمدی از طریق دکتر آرانی ) / نیوزلند ( مهندس زرافشان از طریق دکتر صراف زاده ) / تاکید بر دلایل انتخاب کشور ( مهندس زرافشان ) / توجه به نیازها و مسائل نظام برنامه ریزی درسی، در انتخاب سو‍ژه ها و بدنبال آن کشورها ( رضوی ). بررسی و امکان سنجی تمامی موارد فوق و اعلام نتیجه تا جلسه بعد ( دکتر مهرمحمدی ) 
عدم امکان پیگیری موضوع مالزی، برزیل و کره جنوبی / مالزی : اعلام آمادگی مجدد برای پیگیری موضوع مالزی از طریقآقای Soaan در کنفرانس علوم در کیش ( دکتر بهرنگی ) / تاکید برانجام با هماهنگی ( دکتر مهرمحمدی ) / برزیل : اعلام آمادگی مجدد برای پیگیری موضوع برزیل از طریق آقای Bizo ( دکتر بهرنگی ) / تاکید برانجام با هماهنگی ( دکتر مهرمحمدی ) / کره جنوبی : اعلام آمادگی مجدد برای پیگیری موضوع کره جنوبی از طریق آقای Park  ( دکتر بهرنگی ) / تاکید بر انجام با هماهنگی ( دکتر مهرمحمدی )/ ادامه پیگیری از طریق آقای باهو ( مهندس زرافشان ) / فیلیپین : هماهنگی با دکتر بهرنگی در مورد فیایپین ( دکتر امانی ) / نیوزیلند : ادامه پیگیری از طریق دکتر صراف زاده ( دکتر عصاره ) / چین :ادامه پیگیری از طریق دکترتورانی ( مهندس زرافشان)/ عدم امکان طرح و بررسی پشنهادات خانم اکرم طیبی ، بدلیل عدم حضور ایشان در جلسه
 جمعبندی :
ضرورت انتخاب کشور هدف در جلسه بعد، با توجه به زمانبندی پیش بینی شده ( دکتر مهرمحمدی )
۱- برگزاری یک سفرمطالعاتی گروهی با همکاری یکی ازکشورهای منطقه (مالزی یا … )/ تابستان ۹۰ / هزینه : ۱۰ میلیون ریال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
دکتر عنانی
 
اساتید مورد نظر و هماهنگ کننده :
دکتر حسین نساج + همکار خارجی ( با هماهنگی دکتر عنانی )
دکتر جکسی  ریچاردز ( با هماهنگی دکتر طلایی )
زمان پیشنهادی اجرا:
۱- همزمان با برگزاری کنفرانس انجمن اساتید آموز زبان انگلیسی ( مهرماه ۹۰ ) / ۲- دهم الی سی ام شهریور ۹۰ 
 * پاسخ مثبت دکتر نساجی به ایمیل ارسالی و اعلام آمادگی / ضرورت مشخص شدن جزئیات ( دکتر عنانی ) / ضرورت تهیه چارچوب کارگاه آموزش زبان از جنبه محتوایی و اجرایی به منظور استفاده بهینه ار فرصت زمانی باقی مانده و اجرای اثربخش آن ( رضوی ) / اشاره به مولفه های
چارچوب کارگاه : عنوان، شرح، اهداف، زمان و مکان اجرا، طول دوره، مخاطبان و حمایت کنندگان، هزینه ها و درآمد های قابل پیش بینی و همچنین، تاکید بر حضور یک متخصص خارجی به عنوان همکار، معرفی دکتر عنانی به عنوان مدیر علمی کارگاه، اشاره به هماهنگی با انجمن اساتید آموزش زبان ( دکتر مهرمحمدی )
* عدم پاسخ مثبت آقای جکسی ریچاردز بدلیل مشغله کاری ( دکتر طلایی )‌/ پیگیری موضوع برای اجرا در سال ۲۰۱۲ و تهیه یک چارچوب برای آن ( دکتر مهرمحمدی )
ارسال چارچوب کارگاه برای تمامی اعضا و دریافت بازخورد از سوی آقایان دکتر مهرمحمدی، دکتر آقازاده، دکتر بهرنگی ( دکتر عنانی )/ عدم احتمال حضور همکاری خارجی (دکتر نساجی ) / زمان پیشنهادی دکتر نساجی نیمه دوم آذرماه ۹۰ ( دکتر عنانی ) / طول مدت دوره ۲ روز و حداقل ۶ جلسه ( دکتر عنانی ) / ارسال برنامه تفضیلی توسط دکتر نساجی ( دکتر عنانی ) / مخاطبان دوره : کارشناسان برنامه ریزی درسی، مدرسان زبان، مدیران ( دکتر عنانی ) / تم بحث کارگاه : جایگاه فرم در رویکرد ارتباطی آموزش زبان ( دکتر عنانی ) / تعداد مدعوین ۳۰ الی ۴۰ نفر / برآورد هزینه حدود ۵ تا ۷ میلیون تومان / پیگیری زمینه های حمایتی سازمان پ‍ژوهش توسط آقایان مهندس زرافشان و دکتر امانی ( دکتر مهرمحمدی ) / تهیه و ارسال اطلاعیه پیش ثبت نام برای سازمان پژوهش و سپس سایت، برمبنای حق ثبت نام 150 هزار تومان برای هر نفر ( دکتر مهرمحمدی ) / ارسال برنامه تفضیلی برای اعضا و ادامه برنامه ریزی محتوایی توسط دکتر عنانی ( دکتر مهرمحمدی )
ادامه پیگیری تهیه و ارسال چارچوب کارگاه جکسی ریچاردز توسط دکتر طلایی در جلسات بعدی ( دکتر مهرمحمدی )‌
 
۲- برگزاری کارگاه آموزشی با حضور مدرسان خارجی در زمینه " آموزش زبان انگلیسی در دوره آموزش عمومی  " / تابستان ۹۰ / درآمد : ۵ میلیون ریال
راهبرد شماره ۲: " برگزاری نشست هاو کارگاههای مشترک با نهادها و سازمان های منطقه ای و جهانی "
 
 
 
دکتر آقازاده
 
 
* عدم امکان برقراری ارتباط و همکاری با دفاتر یونسکو و یونیسف بدلیل عدم تصویب برنامه آنها توسط دستگاههای دولتی
* محدود شده دامنه فعالیت آیسسکو با توجه به شرایط کشورهای منطقه
* مراجعه به  سایت های دفتر بانکوک ( آقای Sheffer ) و دفتر کویت یونسکو، به منظور بررسی فعالیت های آنها و در صورت لزوم مکاتبه با دفاتر ذیربط
 
 
امکان برقراری ارتباط مستقیم با اقای شفردر بانکوک  ( رضوی ) / ضرورت بررسی سایت های یونسکو از جنبه زمینه های همکاری انجمن و ارائه پیشنهاد مشخص توسط دکتر آقازاده ( دکتر مهرمحمدی ) / عدم امکان بررسی بیشتر موضوع، بدلیل عدم حضور دکتر آقازاده و موکول شدن آن به جلسه بعد همچنین درخواست ارائه پیشنهاد های مشخص توسطآقای دکتر آقازاده
 
۳- برقراری ارتباط با دفاتر منطقه ای یونسکو و یونیسف در تهران به منظور بررسی زمینه های همکاری انجمن در اجرای طرح ها و برنامه های پ‍ژوشی و آموزشی مصوب آنها در سطح کشور و منطقه/ در طول سال
 
 
دکتر مهرمحمدی
جلسه ۷/۲/۹۰ :
*ارتباط با دفاتر امور بین الملل وزارتخانه های آموزش و پرورش ( آقای یزدانی ) و علوم و تحقیقات ( دکتر قربانی )
موکول شدن آن به جلسه بعد
جلسه ۱۵/۰۴/۹۰ :
عدم امکان پیگیری زمینه های همکاری در رابطه با تعهدات دستگاههای دولتی در حال حاضر ( دکتر مهرمحمدی )
امکان بررسی اجرای یک بورس تحصیلی دوره کارشناسی ارشد و دکترا در کابل ( دکتر امانی ) / بنظر می رسد این کار جزء اختیارات انجمن نبوده و در حوزه کاری دستگاههای دولتی وزارت علوم قرار می گیرد
( دکتر مهرمحمدی ) / بررسی زمینه اجرای یک دوره کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی در دانشگاه کابل با هماهنگی و همکاری آقای ظاهر فهیمی ( دکتر امانی ) / امکان مشارکت منتفی است. انجمن باید مستفلا فرصت سازی نماید. مراتب به هیئت ندیره انجمن گزارش شود. برای ایجاد فرصت سفارش به پیگیری تاسیس یک واحد برون مرزی در کابل با هماهنگی و همکاری آقای ظاهر فهیمی مطرح شد. پیشنهاد دکتر امانی مبنی برا اعلام آمادگی انجمن به سفیر ایران در اقغانستان در همین راستا مطرح شد و قرار شد اقدام لازم به عمل آید.
 
۴-امکان سنجی مشارکت درانجام تعهدات دستگاههای دولتی کشور و همچنین، بخش های غیردولتی نسبت به کشورهای همسایه و منطقه مانند افغانستان، تاجیکستان و…در زمینه های پژوهشی و آموزشی/ در طول سال
راهبرد شماره ۲: " همکاری با سازمان هاونهادهای علمی – پژوهشی در سطح منطقه و جهان
 
·         مذاکره با خانم طیبی جهت پذیرش مسئولیت این بخش و خانم نورآبادی به عنوان همکار ایشان توسط آقای دکتر مهرمحمدی  ( دعوت از ایشان جهت جلسه بعد )
 
 
جلسه ۱۷/۳/۹۰ :
طرح سئوال در زمینه فلسفه و ضرورت ارائه گزارش رویدادهای بین المللی با توجه به وجود متابع ارتباطی موجود در اینترنت و امکان دسترسی افراد ( خانم طیبی ) / معرفی سازمانهای اصلی برگزارکننده
 
کنفرانس های بین المللی ( دکتر امانی ) / پیشنهاد عضویت در سی او پی و دریافت اخبار مربوط از طریق بولتن خبری آن ( مهندس زرافشان ) / بررسی بیشتر موضوع توسط خانم طیبی و ارائه ایده مناسب و همچنین، پیشنهاد عضویت کمیسیون روابط بین الملل به خانم طیبی ( دکتر مهرمحمدی )
ّجلسه ۱۵/۰۴/۹۰ :
ارائه گزارش کوتاهی از چگونگی اخبار دریافتی از طریق خانم نور آبادی در خصوص وقایع بین المللی و تقدیر و تشکر از ایشان.  پیشنهاد ضرورت ساماندهی اخبار  در قالب یک جدول مشخصات کلی محتوایی و اجرایی  و. قرار گرفتن تدریجی آن روی سایت، طبق یک برنامه زمانی مشخص . ضرورت ایجاد فضایی روی سایت، جهت ارائه گزارش شرکت در این گونه برنامه ها توسط شخص شرکت کننده ، با هماهنگی قبلی  دبیرخانه و ارسال فرم های گزارش برای افراد ذیربط ( رضوی ) / پیشنهاد ساماندهی مستمر اخبار توسط خانم طیبی ( دکتر مهرمحمدی )
تدوین گزارش های شش ماهه از رخداد های بین المللی در حوزه برنامه ریزی درسی/ شهریور و اسفند 90
راهبرد شماره ۲: " کمک به اعضای انجمن برای حضور در مجامع علمی و بین المللی "
 
·         مذاکره با آقای صفایی موحد جهت پذیرش مسئولیت این بخش و خانم نورآبادی به عنوان همکار ایشان توسط آقای دکتر مهرمحمدی  ( دعوت از ایشان جهت جلسه بعد )
 
جلسه ۱۷/۰۳/ ۹۰ :  
دعوت از آقای صفایی موحد جهت جله بعدی کمیسیون
جلسه ۱۵/۰۴/ ۹۰ :
با توجه به عدم دعوت از آقای صفایی، موضوع به جلسه بعد موکول گردید .
۶- به روز رسانی محتوای بخش انگلیسی سایت انجمن/ خرداد ۹۰
 
 
به جلسه بعد موکول شد.
 
۷- تدارک بخش بین الملل همایش یازدهم انجمن/ در زمان مقرر
 
راهبرد شماره ۲ :
"برگزاری نشست ها و کارگاههای آموزشی مشترک با نهادو سازمان های منطقه ای و جهانی " 
 
۱۷/۳/۹۰:
اقدامات مقتضی انجام گرفت. همایش طی روزهای آتی برگزار می شود.
 
۸- کمک در برگزاری همایش بین المللی آموزش علوم و تکنولو‍ژی/ تیر۹۰
 
 
به جلسه بعد موکول شد.
 
۹- تدارک اولیه برای برگزاری دومین همایش بین المللی انجمن(۲۰۱۲) با عنوان "کیفیت برنامه درسی آموزش عالی "/ در طول سال
 
۱۷/۳/۹۰:
بررسی امکان تاسیس  یک مرکز برون مرزی انجمن در بازدید از اقلیم کردستان عراق، براساس پیشنهاد مطرح شده توسط تعدادی از اعضای انجمن ( دکتر مهرمحمدی ).با انجام سفر و امکان سنجی موافقت شد.
۱۵/۰۴/ ۹۰ :
– با توجه به پیشنهاد دکتر امانی در بند ۴، پیگیری امکان سنجی تاسیس  واحد برون مرزی انجمن در کابل، از طریق ایشان با هماهنگی و همکاری آقای ظاهر فهیمی، مورد تاکید قرار گرفت ( دکتر مهرمحمدی )
– مذاکره با پیشنهاددهندگان برنامه بازدید از اقلیم کردستان عراق به منظور تاسیس واحد برون مرزی ، در هنگام برگزاری کنفرانس علوم در کیش (دکتر مهرمحمدی )
۱۰- راه اندازی حداقل یک مرکز برون مرزی انجمن درسطح یکی از کشورهای همسایه  با اولویت افغانستان/ شهریور ۹۰
 
۱۷/۳/۹۰:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
۱۱- برقراری ارتباط با انجمن های برنامه ریزی درسی کشورهای منطقه با هدف تشکیل "فدراسیون منطقه ای انجمن های برنامه ریزی درسی"/ آذر۹۰
راهبرد شماره ۲ :
" همکاری با سازمان هاونهادهای علمی – پژوهشی در سطح منطقه و جهان"
 
به جلسه بعد موکول شد.
 
۱۲- امکان سنجی تاسیس یک انجمن بین المللی برنامه درسی/ شهریور ۹۰
 
 
 
 
مهندس زرافشان
جلسه ۷/۲/۹۰ :
مرکز پیشنهادی : COP  وابسته به IBE / بررسی شرایط پیوستن به
 
مرکز فوق
۱۷/۳/۹۰:
مکاتبه با cop در باره امکان فوکال پوینت شدن انجمن و دربافت پاسخ
 
در زمینه امکان عضویت فردی اعضا ( رضوی )
پاسخ مثبت cop  به تمدید مهلت ارسال طرح های مطالعاتی و درخواست از دکتر امانی برای ارائه طرح تحولات آموزش علوم و همچنین، طرح تحولات آموزش هنر ( دکتر مهرمحمدی )  
 
۱۳-امکان سنجی پیوستن به تشکل های جهانی برنامه درسی که مجوز فعالیت منطقه ای می دهند/ شهریور ۹۰
 
راهبرد شماره ۲ : "برگزاری نشست ها و کارگاههای آموزشی مشترک با نهادو سازمان های منطقه ای و جهانی " 
 
۱۷/۳/۹۰:
به جلسه بعد موکول شد.
 
۱۴-برگزاری کارگاه آموزشی با حضور مدرسان خارجی(کارگاه دوم) ترجیحا در زمینه "بین المللی کردن آموزش عالی"/ تا پایان سال / درآمد ۵ میلیون ریال / امکان برخورداری از حمایت جشنواره فارابی در صورتی که سوژه با تعلیم و تربیت اسلامی مرتبط باشد
راهبرد شماره ۲ :
" کمک به تاسیس اتحادیه انجمن های مطالعات برنامه درسی در سطح منطقه "
 
به جلسه بعد موکول شد.
 
 
 
 
 
۱۵-عضویت قطعی انجمن در انجمن بین المللی WCCI/ شهریور ۹۰ / هزینه ۱۰ میلیون ریال
راهبرد شماره ۲:
" همکاری با سازمان هاونهادهای علمی – پژوهشی در سطح منطقه و جهان
 
۱۷/۳/۹۰:
معرفی تم فیلم  و پیشنهاد بررسی اولیه فیلم توسط مهندس زرافشان ( دکتر مهرمحمدی )
۱۵/۰۴/۹۰ :
ارزیابی مثبت فیلم و اعلام آمادگی برای برگزاری جلسه نقد و بررسی و اعلام آمادگی مهندس نوید در زمینه برگزاری این جلسه ( مهندس  زرافشان ) / تشکیل کمیته برنامه ریزی جلسه نقد و بررسی فیلم با حضور مهندس نوید، مهندس زرافشان، دکتر عصاره و دکتر مهرمحمدی و همچنین، آمادگیکمینه برای پذیرش هرگونه نظر و همکاری در این زمینه ( دکتر مهرمحمدی ) / پیشنهاد ضبط تصویری و کامل جلسه و تدوین آن با فیلم اصلی ، به صورت یک بسته آموزشی – تحلیلی و تکثیر و معرفی آن به کارشناسان و دانشجویان علاقمند / پیشنهاد قرار گرفتن این بسته روی سایت انجمن ( رضوی ) / بررسی امکان دوبله فارسی فیلم ( دکتر امانی ،
 مهندس زرافشان ) / اشاره به تجربه آموزش و پرورش شهرتهران در خصوص دوبله فیلم معرفی "مدرسه بن بویل آلمان " و امکان استفاده از تجربیات آنها در مورد این فیلم ( رضوی )
سایرمصوبات :
– برگزاری جلسه نقد و بررسی قیلم waiting for super man