انجمن فلسفه تعلیم و تربیت برگزار می‌کند

کارگاه ها و دوره های آموزشی

دومین همایش سالانه با عنوان:

تعلیم و تربیت در ایران و نسبت آن با
فلسفه‌های جدید تعلیم و تربیت

اردیبهشت ۱۳۹۰
تهران- دانشگاه تربیت معلم

دبیرخانه همایش:تهران- میدان انقلاب خیابان ۱۶ آذر- بن بست کارآفرین- پارک علم و فناوری شعبه موسسه روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران- طبقه ۲
تلفن:۰۹۳۸۸۸۶۸۰۸۶

پست الکترونیکی: .anjoman@gmail.com
pesi

نشانی سایت: www.pesi.ir

 

فراخوان مقاله