انتخاب کتاب سال

کارگاه ها و دوره های آموزشی

بدینوسیله به اطلاع‌ می‌رساند کتاب روش‌شناسی مطالعات برنامه درسی در بیست و هفتمین دوره کتاب سال جمهوری اسلامی ایران به عنوان کتاب شایسته تقدیر شناخته شده است.

عنوان: روش‌شناسی مطالعات برنامه درسی
Form of Curriculum Inquiry
نویسنده : ادموند سی. شورت
مترجم : دکتر محمود مهرمحمدی و همکاران
چاپ : اول، ١٣٨٧ تعداد صفحه : ۴۲۹ ص
شابک : ٧-٢٩٧-۵٣٠-٩۶۴-٩٧٨
قیمت : ۴١٠٠٠ ریال

شرح

این کتاب برای دانشجویان رشته برنامه‌ریزی درسی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری به عنوان منبع اصلی درس «روشهای تحقیق در علوم تربیتی» به ارزش ٣ واحد تدوین شده است.