چهره ماندگار از دانشگاه تربیت معلم

کارگاه ها و دوره های آموزشی
جناب آقای دکتر علیرضا مدقالچی، عضو هیات علمی دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر دانشگاه تربیت معلم انتصاب شایسته جنابعالی را به عنوان چهره ماندگار علمی کشور در هشتمین همایش چهره‌های ماندگار تبریک عرض می‌نماییم.