صورتجلسه کمیسیون روابط بین‌الملل

کارگاه ها و دوره های آموزشی
 
به نام حضرت دوست
 
  تاریخ برگزاری : ۱۷/۰۳/۹۰
 
 
ساعت شروع: ۱۷:۳۰
ساعت پایان: ۱۹:۰۰
باحضور : آقایان  : دکترمحمود مهرمحمدی / دکتر ابراهیم طلایی / دکتر محمدرضا عنانی سراب / دکتر محمود  امانی طهرانی / مهندس علی زرافشان و سید رضا رضوی
. خانمها : اکرم طیبی و سمیه خسروی (دبیرخانه)
در غیاب  : دکتر عباس صدری../ دکتر محمدرضا بهرنگی / دکتر محرم آقازاده
دستور جلسه :
۱- پیگیری نتیجهمصوبات جلسه قبل، براساس تقسیم کار بعمل آمده
۲- بررسی پیشنهاد های آقای دکتر طلایی و آقای مهندسزرافشان در زمینه عضویت در انجمن آی بی ای
۳- بررسی پیشنهاد اجرای تور گروهی در اقلیم کردستان عراق، توسط تعدادی از اعضاء انجمن
۴- بررسی زمینه همکاری خانم اکرم طیبی با بخش مهمترین رویدادهای بین المللی در حوزه برنامه درسی
 
مسئول پیگیری
مصوبات / اقدامات بعدی  
رئوسبرنامه های مصوب
مبتنی بر برنامه راهبردی (۱۳۹۶-۱۳۸۶)
 
 
*کشورهای هدف : مالزی / کره جنوبی / برزیل
* انجام یک مطالعه مقدماتی در زمینه ی آخرین تغییر و تحولات نظام های آموزشی کشورهای مورد نظر، به منظور انتخاب کشور دارای الویت بیشتر
* مالزی ( دکتر ابراهیمی از طریق رضوی ) / کره جنوبی ( دکتر اسماعیلی از  دکتر امانی )/ برزیل ( دکتر طلایی )
* سو‍ژه های بالقوه : مالزی ( آموزش علوم و ریاضی به زبان انگلیسی، آموزش ارزشها، Smart School ) برزیل ( آموزش و پرورش روستایی )
جلسه ۱۷/۰۳/۹۰ :  
مالزی : عدم امکان همکاری آقای دکتر ابراهیمی )رضوی ) / ادامه پیگیری ( دکتر عصاره ) / برزیل : ادامه پیگیری دکتر طلایی و معرفی خانم لوپز توسط دکتر مهرمحمدی / کره جنوبی : عدم ارتباط دکتر اسماعیلی ( دکتر امانی ) / پیگیری آقای باهو ( مهندس زرافشان ) بررسی راههای دیگر برقراری ارتباط
 
 با برزیل ( دکتر مهرمحمدی ) معرفی آقای داتش توسط مهندس زرافشان / فیلیپین ( دکتر امانی از طریق دکتر اسماعیلی ) / چین ( مهندس زرافشان از طریق دکتر تورانی ) / سنگاپور ( دکتر عصاره ) / ژاپن ( دکتر مهرمحمدی از طریق دکتر آرانی ) / نیوزلند ( مهندس زرافشان از طریق دکتر صراف زاده ) / تاکید بر دلایل انتخاب کشور ( مهندس زرافشان ) / توجه به نیازها و مسائل نظام برنامه ریزی درسی، در انتخاب سو‍ژه ها و بدنبال آن کشورها ( رضوی ). بررسی و امکان سنجی تمامی موارد فوق و اعلام نتیجه تا جلسه بعد ( دکتر مهرمحمدی ) 
 
۱- برگزاری یک سفرمطالعاتی گروهی با همکاری یکی ازکشورهای منطقه (مالزی یا … )/ تابستان ۹۰ / هزینه : ۱۰ میلیون ریال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
دکتر عنانی
 
اساتید مورد نظر و هماهنگ کننده :
دکتر حسین نساج + همکار خارجی ( با هماهنگی دکتر عنانی )
دکتر جکسی  ریچاردز ( با هماهنگی دکتر طلایی )
زمان پیشنهادی اجرا:
۱- همزمان با برگزاری کنفرانس انجمن اساتید آموز زبان انگلیسی ( مهرماه ۹۰ ) / ۲- دهم الی سی ام شهریور ۹۰ 
 * پاسخ مثبت دکتر نساجی به ایمیل ارسالی و اعلام آمادگی / ضرورت مشخص شدن جزئیات ( دکتر عنانی ) / ضرورت تهیه چارچوب کارگاه آموزش زبان از جنبه محتوایی و اجرایی به منظور استفاده بهینه ار فرصت زمانی باقی مانده و اجرای اثربخش آن ( رضوی ) / اشاره به مولفه های
چارچوب کارگاه : عنوان، شرح، اهداف، زمان و مکان اجرا، طول دوره، مخاطبان و حمایت کنندگان، هزینه ها و درآمد های قابل پیش بینی و همچنین، تاکید بر حضور یک متخصص خارجی به عنوان همکار، معرفی دکتر عنانی به عنوان مدیر علمی کارگاه، اشاره به هماهنگی با انجمن اساتید آموزش زبان ( دکتر مهرمحمدی )
* عدم پاسخ مثبت آقای جکسی ریچاردز بدلیل مشغله کاری ( دکتر طلایی )‌ / پیگیری موضوع برای اجرا در سال ۲۰۱۲ و تهیه یک چارچوب برای آن ( دکتر مهرمحمدی )
 
۲- برگزاری کارگاه آموزشی با حضور مدرسان خارجی در زمینه " آموزش زبان انگلیسی در دوره آموزش عمومی  " / تابستان ۹۰ / درآمد : ۵ میلیون ریال
راهبرد شماره ۲: " برگزاری نشست هاو کارگاههای مشترک با نهادها و سازمان های منطقه ای و جهانی "
 
 
 
دکتر آقازاده
 
 
* عدم امکان برقراری ارتباط و همکاری با دفاتر یونسکو و یونیسف بدلیل عدم تصویب برنامه آنها توسط دستگاههای دولتی
* محدود شده دامنه فعالیت آیسسکو با توجه به شرایط کشورهای منطقه
* مراجعه به  سایت های دفتر بانکوک ( آقای Sheffer ) و دفتر کویت یونسکو، به منظور بررسی فعالیت های آنها و در صورت لزوم مکاتبه با دفاتر ذیربط
عدم طرح موضوع بدلیل عدم حضور دکتر آقازاده و موکول شدن آن به جلسه بعد
۳- برقراری ارتباط با دفاتر منطقه ای یونسکو و یونیسف در تهران به منظور بررسی زمینه های همکاری انجمن در اجرای طرح ها و برنامه های پ‍ژوشی و آموزشی مصوب آنها در سطح کشور و منطقه/ در طول سال
 
 
دکتر مهرمحمدی
جلسه ۷/۲/۹۰ :
*ارتباط با دفاتر امور بین الملل وزارتخانه های آموزش و پرورش ( آقای یزدانی ) و علوم و تحقیقات ( دکتر قربانی )
موکول شدن آن به جلسه بعد
۴-امکان سنجی مشارکت درانجام تعهدات دستگاههای دولتی کشور و همچنین، بخش های غیردولتی نسبت به کشورهای همسایه و منطقه مانند افغانستان، تاجیکستان و…در زمینه های پژوهشی و آموزشی/ در طول سال
راهبرد شماره ۲: " همکاری با سازمان هاونهادهای علمی – پژوهشی در سطح منطقه و جهان
 
* مذاکره با خانم طیبی جهت پذیرش مسئولیت این بخش و خانم نورآبادی به عنوان همکار ایشان توسط آقای دکتر مهرمحمدی  ( دعوت از ایشان جهت جلسه بعد )
جلسه ۱۷/۳/۹۰ :
طرح سئوال در زمینه فلسفه و ضرورت ارائه گزارش رویدادهای بین المللی با توجه به وجود متابع ارتباطی موجود در اینترنت و امکان دسترسی افراد ( خانم طیبی ) / معرفی سازمانهای اصلی برگزارکننده کنفرانس های بین المللی ( دکتر امانی ) / پیشنهاد عضویت در سی او پی و دریافت اخبار مربوط از طریق بولتن خبری آن ( مهندس زرافشان ) / بررسی بیشتر موضوع توسط خانم طیبی و ارائه ایده مناسب و همچنین، پیشنهاد عضویت کمیسیون روابط بین الملل به خانم طیبی ( دکتر مهرمحمدی )
 
تدوین گزارش های شش ماهه از رخداد های بین المللی در حوزه برنامه ریزی درسی/ شهریور و اسفند 90
راهبرد شماره ۲: " کمک به اعضای انجمن برای حضور در مجامع علمی و بین المللی "
 
·         مذاکره با آقای صفایی موحد جهت پذیرش مسئولیت این بخش و خانم نورآبادی به عنوان همکار ایشان توسط آقای دکتر مهرمحمدی  ( دعوت از ایشان جهت جلسه بعد )
 
جلسه ۱۷/۰۳/ ۹۰ :  
دعوت از آقای صفایی موحد جهت جله بعدی کمیسیون
 
۶- به روز رسانی محتوای بخش انگلیسی سایت انجمن/ خرداد ۹۰
 
 
به جلسه بعد موکول شد.
 
۷- تدارک بخش بین الملل همایش یازدهم انجمن/ در زمان مقرر
 
راهبرد شماره ۲ :
"برگزاری نشست ها و کارگاههای آموزشی مشترک با نهادو سازمان های منطقه ای و جهانی " 
 
۱۷/۳/۹۰:
به جلسه بعد موکول شد.
 
۸- کمک در برگزاری همایش بین المللی آموزش علوم و تکنولو‍ژی/ تیر۹۰
 
 
به جلسه بعد موکول شد.
 
۹- تدارک اولیه برای برگزاری دومین همایش بین المللی انجمن(۲۰۱۲) با عنوان "کیفیت برنامه درسی آموزش عالی "/ در طول سال
 
۱۷/۳/۹۰:
بررسی امکان تاسیس  یک مرکز برون مرزی انجمن در بازدید از اقلیم کردستان عراق، براساس پیشنهاد مطرح شده توسط تعدادی از اعضای انجمن ( دکتر مهرمحمدی ).با انجام سفر و امکان سنجی موافقت شد.
۱۰- راه اندازی حداقل یک مرکز برون مرزی انجمن درسطح یکی از کشورهای همسایه با اولویت افغانستان/ شهریور ۹۰
 
۱۷/۳/۹۰:
 
 
۱۱- برقراری ارتباط با انجمن های برنامه ریزی درسی کشورهای منطقه با هدف تشکیل "فدراسیون منطقه ای انجمن های برنامه ریزی درسی"/ آذر۹۰
راهبرد شماره ۲ :
" همکاری با سازمان هاونهادهای علمی – پژوهشی در سطح منطقه و جهان"
 
به جلسه بعد موکول شد.
 
۱۲- امکان سنجی تاسیس یک انجمن بین المللی برنامه درسی/ شهریور ۹۰
 
 
مهندس زرافشان
جلسه ۷/۲/۹۰ :
مرکز پیشنهادی : COP  وابسته به IBE / بررسی شرایط پیوستن به مرکز فوق
۱۷/۳/۹۰:
مکاتبه با cop در باره امکان فوکال پوینت شدن انجمن و دربافت پاسخ در زمینه امکان عضویت فردی اعضا ( رضوی )
پاسخ مثبت cop  به تمدید مهلت ارسال طرح های مطالعاتی و درخواست از دکتر امانی برای ارائه طرح تحولات آموزش علوم و همچنین، طرح تحولات آموزش هنر ( دکتر مهرمحمدی )  
۱۳-امکان سنجی پیوستن به تشکل های جهانی برنامه درسی که مجوز فعالیت منطقه ای می دهند/ شهریور ۹۰
 
راهبرد شماره ۲ : "برگزاری نشست ها و کارگاههای آموزشی مشترک با نهادو سازمان های منطقه ای و جهانی " 
 
۱۷/۳/۹۰:
به جلسه بعد موکول شد.
 
۱۴-برگزاری کارگاه آموزشی با حضور مدرسان خارجی(کارگاه دوم) ترجیحا در زمینه "بین المللی کردن آموزش عالی"/ تا پایان سال / درآمد ۵ میلیون ریال / امکان برخورداری از حمایت جشنواره فارابی در صورتی که سوژه با تعلیم و تربیت اسلامی مرتبط باشد
راهبرد شماره ۲ :
" کمک به تاسیس اتحادیه انجمن های مطالعات برنامه درسی در سطح منطقه "
 
۱۷/۳/۹۰:
به جلسه بعد موکول شد.
 
 
 
۱۵-عضویت قطعی انجمن در انجمن بین المللی WCCI/ شهریور ۹۰ / هزینه ۱۰ میلیون ریال
راهبرد شماره ۲:
" همکاری با سازمان هاونهادهای علمی – پژوهشی در سطح منطقه و جهان