صورتجلسه کمیسیون آموزش مرداد ماه۹۰

کارگاه ها و دوره های آموزشی
صورت جلسه کمیسیون آموزش
تاریخ ۵/۵/۹۰
حاضرین در جلسه: دکتر علی­عسگری، دکتر جوادی­پور، دکتر پروین صمدی، حمیده  یاقوتی
ـ قبل از دستور:
ارائه گزارش از برگزاری نشست­های علمی ماهانه انجمن که تاکنون برگزار شده است.
صورت جلسه:
–          مقرر گردید تعداد نشست های علمی بیشتر از ۱۰ نشست برنامه ریزی شود.
–          اعضاء پیشنهادی از طرف کمیسیون آموزش به عنوان اعضاء میزگرد برای نشست­های علمی بعدی معرفی شدند و قرار شد پس از تأیید نهایی در جلسه هیئت مدیره جدول موبوط به نشست­های علمی روی سایت انجمن قرار گیرد.
–          در زمینه خدمات مشاوره­ای برای دانشجویان دوره کارشناسی ارشد و دکتری برنامه درسی بحث شد و مقرر گردید که آیین نامه خدمات مشاوره­ای برای دانشجویا توسط خانم دکتر صمدی، آقای دکتر جوادی پور و آقای دکتر خسروی تهیه شود و در جلسه بعدی کمیسیون آموزش به بحث گزاشته شود.
–          در خصوص فعال کردن کمیته دانشجویی و تهیه آیین­نامه کمیته قرار شد با خانم دکتر نیکنام هماهنگی­های لازم صورت گیرد. 
–          مقرر گردید فرم نیازسنجی جهت نیاز سنجی از اعضاء انجمن تهیه گردد و در جلسات بعدی کمیسیون آموزش به تأیید برسد.
 
«کمیسیون آموزش»