هندوستان و برنامه درسی:گزارش شرکت کنندگان در اولین سفر مطالعاتی انجمن مطالعات برنامه درسی

کارگاه ها و دوره های آموزشی
انجمن مطالعات برنامه درسی ایران برگزار می‌کند

میزگرد تخصصی

موضوع:

گزارش سفر مطالعاتی  به هندوستان
 

با حضور:
دکتر محمود مهر محمدی (استاد دانشگاه تربیت مدرس)
دکتر علی اصغر خلاقی (استادیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی)
دکتر امانی طهرانی (دبیر شورای هماهنگی‌های علمی سازمان پژوهش و برنامه ریزی)
آقای حسین دانشفر (برنامه ریز گروه علوم سازمان پژوهش و برنامه ریزی)
دکتر زهرا نیکنام (استادیار پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش)
زمان: ۱۲ بهمن ماه ۱۳۹۰
ساعت ۱۰ الی ۱۲
مکان: خیابان کریم خان- خیابان استاد نجات‌الهی- نبش خیابان ورشو- ضلع شمال شرقی پارک ورشو- ساختمان ورشو