تدوین برنامه راهبردی

کارگاه ها و دوره های آموزشی

به اطلاع اعضا محترم انجمن مطالعات برنامه درسی می‌رساند سند برنامه راهبردی ۱۴۰۱-۱۳۹۱ انجمن در طی ۳ جلسه از جلسات هیئت مدیره انجمن به یاری یکی از اعضا هیئت مدیره آقای جواد یزدانی در دست بررسی است که در اسرع وقت نسخه نهایی سند روی سایت انجمن قرار خواهد گرفت.