مرکز تربیت معلم شهید رجایی بابل با همکاری انجمن مطالعات برنامه درسی شعبه مازندران برگزار می‌کند

کارگاه ها و دوره های آموزشی
عنوان همایش:
رسالت معلم در چشم‌انداز ایران ۱۴۰۴
تاریخ برگزاری:
۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۱
مکان:‌
بابل مرکز تربیت معلم شهید رجایی
جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید