درخواست مشارکت در تعیین موضوع همایش بعدی انجمن

کارگاه ها و دوره های آموزشی

انجمنی های عزیز
سلام

 

همایش یازدهم انجمن در حال پیگیری است و قرار است انشاءالله در اولین فرصت در سال ۱۳۹۱ برگزار شود، همچنین هیئت مدیره در آخرین جلسه خود در تاریخ ۸-۲-۱۳۹۱مصوب نمود همزمان اقدامات اولیه برای تدارک همایش دوازدهم به عمل آید.
برای این منظور از کلیه اعضاء محترم درخواست می نماید حداکثر دو سوژه پژوهشی مناسب را به دبیرخانه انجمن اعلام نمایید. یادآور می‌شود که معرفی سوژه در صورتی راهگشا و قابل استفاده خواهد بود که در حدود ۱۰۰ کلمه درباره ضرورت و ابعاد موضوع توضیح داده شود.
بدون تردید مشارکت شما در این زمینه به انتخاب اصلح انجامیده و انجمن به شکل موثرتری در صحنه نظر و عمل مطالعات برنامه درسی حضور خواهد یافت.
لطفا پیشنهادهای خود را حداکثر تا پایان اردیبهشت ۱۳۹۱ به دبیرخانه منعکس فرمائید.   khosravi2006_s@yahoo.com

با آرزوی توفیق و سربلندی برای یکایک اعضاء
هیئت مدیره انجمن