نشست علمی-ماهانه گروپ روش‌شناسی پژوهش

کارگاه ها و دوره های آموزشی
نخستین نشست گروپ روش‌شناسی پژوهش

با موضوع:
روش پژوهش ترکیبی: فرصت­ها و چالش­ها

 

سخنران: دکتر عبدالمهدی ریاضی،
استاد دانشگاه
Macquarie استرالیا

 
زمان:
شنبه ۲۹ مهر ماه ساعت ۴-۶ بعدازظهر
مکان:
دانشگاه تربیت مدرس- دانشکده علوم انسانی طبقه چهارم