کنفرانس بین المللی تخیل و تربیت

کارگاه ها و دوره های آموزشی

فراخوان مقاله

برای

هشتمین کنفرانس بین المللی

تخیل و تربیت

تخیل و یادگیری:

درگیر شدن/ساختن ذهن دانش آموزان در برنامه درسی

 

Wednesday, July 10th through Saturday, July 13th, 2013

Harbour Centre, Simon Fraser University, in Vancouver, Canada

 

برای اطلاعات بیشتر درباره کنفرانس به سایت زیر مراجعه فرمایید:

http://ierg.net/conferences/call-for-papers