اولین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی در سال ۸۹

کارگاه ها و دوره های آموزشی

صورتجلسه هیئت مدیره

تاریخ برگزاری : ۲۶/۱/۸۹

 

حاضرین جلسه: دکترعلی عسگری، دکتر مهرمحمدی، دکتر عطاران، دکتر گویا، دکتر صمدی، دکتر موسی پور، دکتر جوادی پور، دکتر نوروز زاده، دکتر ایزدی، آقای یزدانی و آقای نوری

غابین جلسه: دکترعصاره، دکتر آقازاده، دکتر حاتمی

ساعت: ۸ الی ۱۲

پیش از دستور :

  دکتر علی عسگری گزارشی از برگزاری همایش تربیت معلم که در تاریخ ۱۱ و ۱۲ اسفند قرار است در دانشگاه شهید رجائی برگزاری شود را قرائت کردند. و گفتند که قرار است یک شورای سیاستگزاری در اردیبهشت تشکیل شود .

    آقای نوری گزارش مالی سال ۱۳۸۸ انجمن را ارائه دادند.

    در خصوص ساختمان علامه قرار شد از یک دانشجوی علاقمند در خواست شود که در آنجا  مستقر شود.

    قرار شد برای کاهش هزینه ها ی انجمن از پست مطبوعات به جای پیک استفاده شود.

  قرار شد از آقای صفائی موحد در کمیسین آموزش و پژوهش استفاده شود و با حضور آقای دکتر جوادی پور و آقای یزدانی جلسه ای در این خصوص تشکیل شود.

    آقای یزدانی پیشنهاد دادند یک نفر از شهرداری و یک نفر از صدا و سیما به انجمن لینک شود.

خلاصه مذاکرات و مصوبات جلسه :

۱-ابتدا دکتر مهرمحمدی گزارش کمیسیون را ارائه دادند  ودرادامه فرمودند که همایش بین المللی قرار است اواخر ۲۰۱۰ در کیش برگزارشود  شورای سیاستگذاری و راهبری با ریاست وزیر آموزش و پرورش شروع به کار کرده و اعضای آن  مهندس نوید، دکتر محمدیان، دکتر صدری، دکتر افتخار زاده، دکتر نادری منش، دکتر قربانی، دکتر سلطانی و دکتر مهرمحمدی می باشند. دکتر مهرمحمدی در ادامه گفتند که هرچه سریعتر باید اعضای داخلی کمیته علمی این همایش نیزمشخص شود و قرار شد اعضا نظراتشان را به دبیرخانه ارسال نمایند. بعد از ارائه گزارش، دکتر مهرمحمدی برنامه پیشنهادی کمیسیون را در سال ۸۹ ارائه دادند و قرار شد دو بند به برنامه هایشان اضافه گردد. پس از آن فرم های ارزشیابی بین اعضا توزیع گردید و پس از نمره گذاری فرم ها جمع آوری و به رئیس هیئت مدیره تحویل داده شد.

 2- دکتر موسی پور رئیس کمیسیون نشر نیز برنامه و گزارش کمیسیون را ارائه دادند و پس از بحث و گفتگو قرار شد یک بند به برنامه کمیسیون اضافه شود. پس از آن فرم های ارزشیابی بین اعضا توزیع گردید و پس از نمره گذاری فرم ها جمع آوری و به رئیس هیئت مدیره تحویل داده شد.

۳- دکتر جوادی پور رئیس کمیسیون آموزش نیز گزارش و برنامه کمیسیون راارائه دادند پس از ارائه گزارش و برنامه تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱- در خصوص برنامه کارشناسی ارشد قرار شد دکتر علی عسگری و دکتر عطاران در این خصوص یک جلسه ای با یکدیگربرگزار نمایند.۲- برنامه نشست های علمی ماهانه انجمن تا ۱۵/۲/۸۹ تنظیم و به هیئت مدیره اعلام گردد.۳- یک بند به برنامه کمیسیون تحت عنوان " ارائه ارزشیابی از کیفیت برگزاری نشست های علمی ماهانه" هر ۶ ماه تنظیم و به هیئت مدیره ارائه شود.۴- در برنامه نشست کمیته دانشجویی را نیز در نظر بگیرند. ۵-برای برگزاری کارگاه های آموزشی کمیسیون آموزش یک نیاز سنجی داشته باشد. پس از آن فرم های ارزشیابی بین اعضا توزیع گردید و پس از نمره گذاری فرم ها جمع آوری و به رئیس هیئت مدیره تحویل داده شد.

گالری تصاویر