استاد تلاشگر رشته برنامه ریزی درسی در سال ۱۳۹۴

کارگاه ها و دوره های آموزشی

با نام خدا

جناب آقای دکتر محمدرضا امام جمعه
استاد تلاشگر رشته برنامه ریزی درسی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در سال ۱۳۹۴
با سلام،
اینجانب به نمایندگی از هیات مدیره و اعضا انجمن مطالعات برنامه درسی ایران ارتقاء حضرتعالی از مرتبه استادیاری به دانشیاری را تبریک و تهنیت عرض می نماید.
امید است در آینده نزدیک شاهد توفیقات افزون تر جنابعالی بوده و انجمن از پشتوانه های مستحکم علمی در فرایند دستیابی به  چشم انداز پیش بینی شده در برنامه راهبردی خود بیش از پیش برخوردار گردد.
سلامت و شادکامی شما را از درگاه ایزد سبحان مسئلت می نمایم.
 
دکتر محمود مهرمحمدی

رئیس انجمن مطالعات برنامه درسی ایرا