سومین نشست تخصصی گروپ علوم اعصاب و برنامه درسی

کارگاه ها و دوره های آموزشی

با موضوع:
نسبت میان رشد فناوری‌های عصب شناختی و روش‌های تربیتی:
تبیین فرصت ها و چالش ها

 

 سخنران:

 

خانم دکتر مهناز مغانلو
(دانش آموخته دکتری روان شناسی دانشگاه تربیت مدرس
)

 

محل برگزاری:
دانشگاه تربیت مدرس- دانشکده علوم انسانی
طبقه چهارم سالن علاکخ جعفری

 

زمان:
یکشنبه ۶ اسفند ساعت ۱۶

شرکت کلیه دانش‌پژوهان و دانشجویان علاقه‌مند آزاد است.