درخواست همکاری در کمیسیون پژوهش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

کارگاه ها و دوره های آموزشی
بسمه تعالی
کمیسیون پژوهش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

جهت استفاده بهینه از ظرفیت‌ها و توان علمی اعضا محترم هیئت علمی دانشگاه‌های کشور از تمامی همکارانی که مایل به همکاری با کمیسیون پژوهش انجمن هستند دعوت به عمل می‌آورد.
همکاران داوطلب می‌توانند درخواست کتبی خود را همراه با سوابق علمی- پژوهشی و حوزه‌های مورد علاقه از طریق ایمیل زیر ارسال نمایند.          khosravi2006_s@yahoo.com

با تشکر و آرزوی موفقیت
علی اکبر خسروی- رئیس کمیسیون پژوهش